www.fretex.no Fretex logo print

Arbeidsinkludering: Hvorfor og hvordan ansette via Fretex?

Fretex Sep20 086

Fretex kan gjøre hele ansettelsesprosessen enklere og tryggere!

Det å ansette nye medarbeidere kan være en krevende øvelse. På kort tid skal man bli kjent med den som søker, og avgjøre om personen både har de rette kvalifikasjonene, og om de vil passe inn i bedriften.

Denne prosessen kan gjøres både enklere og tryggere dersom du rekrutterer fra Fretex. Vi kjenner jobbsøkerne våre godt, og har brukt tid sammen med dem for å kartlegge hva de har lyst til å jobbe med, hvor de ønsker å jobbe, og hvilke interesser, kvalifikasjoner og kompetanse de har.

Ved å bli kjent med din bedrifts behov for kompetanse og hva som er viktig for deg, kan vi bidra til gode løsninger

Oppfølgingen både jobbsøker og du som arbeidsgiver får fra våre erfarne jobbkonsulenter etter arbeidsforholdet starter, er med på å sikre gode og varige løsninger for begge parter. Dermed skaper vi sammen vinn-vinn situasjoner for alle. Jobbsøkeren kommer i arbeid, og du som arbeidsgiver får lært opp nye ansatte i trygt samarbeid med Fretex. Det er en suveren måte å rekruttere på. Kort fortalt - vi hjelper deg å finne rett person til rett jobb!

 1. Vi tar en uforpliktende prat om hvordan vi kan samarbeide.
 2. Fretex blir kjent med din virksomhet - verdiene, formålet, opplæringsprogrammene mm.
 3. Når din virksomhet har behov for arbeidskraft, tar dere kontakt med Fretex. Vi forsøker å finne en kandidat som vil passe deres behov.
 4. Jobbsøker blir forberedt på hva som kreves for å jobbe i din virksomhet.
 5. Jobbkonsulenten  følger opp jobbsøker og har dialog med virksomheten for å sikre at dere er tilfredse med løsningen.
 6. Målet er ansettelse, men det hender at matchen ikke er god. Da avslutter vi samarbeidet for vedkommende jobbsøker.
 7. Hvis det er aktuelt, så forsøker vi å finne en ny kandidat.

Jobbmatch

Ta kontakt

Under her finner du våre ulike avdelinger. Ta gjerne kontakt med noen av dem eller send oss en mail.

Noen som allerede rekrutterer via Fretex

Her møter du flere av våre samarbeidspartnere som forteller litt om sine erfaringer.

Kaffehuset Friele i Bergen er en av våre samarbeidspartnere, og har rekruttert tre personer fra Fretex så langt. Leder for kommunikasjon og samfunnsansvar i Friele, Atle Engelsen, sier "Fretex kjenner kandidatene bedre enn man gjør i et vikarbyrå" (kilde: Fretex Magasin nr1, 2013), og er ved kjernen av det vi mener er et av de viktigste suksesskriteriene i samarbeidet - kunnskap om jobbsøkerens interesser, kvalifikasjoner og kompetanse.

"Dette er vinn-vinn for alle parter, og et samarbeid vi vil fortsette med", sier Ketil Arntsen, daglig leder i Alf Hansen AS i Trondheim (kilde: Adresseavisen, 26.11.2013)

Modena Fliser har vært tydelige på hvilken kompetanse de har behov for. Fretex og jobbsøkeren har på sin side gjennomgått søkerens kompetanse, kvalifikasjoner og interesser. Dette øker sjansen for å lykkes for alle parter. Modena Fliser får også oppfølging av Fretex sine jobbkonsulenter underveis. Som daglig leder Dag Kristoffersen i Modena Fliser sier - "risikoen er minimal fordi de får riktige folk på riktig plass" (kilde: Aftenposten)

facebook-siden jobb & sånn forteller flere samarbeidspartnere om sine erfaringer. Følg oss der!

 

Kontaktpersoner

 • Anita Fuglseth

  Anita Fuglseth

  Leder Virksomhetsområde Anbud og Offentlige anskaffelser
  Fretex Pluss AS

  Mob: 934 18 643

  anita.fuglseth@fretex.no

 • Roar Wangberg

  Roar Wangberg

  Leder Rammeavtaler AFT og VTA
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 450 33 371

  roar.wangberg@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?