www.fretex.no Fretex logo print

I samarbeid med NAV

Fra Fretexmetodehefter
I tett samarbeid med NAV vil Fretex bidra til å få flere ut i jobb!

Lykkes NAV, lykkes vi!

NAV er vår største kunde, og som Norges største og eneste landsdekkende arbeids- og inkluderingsbedrift samarbeider vi med NAV over hele landet. Vi er opptatt av at vi skal lykkes sammen.

Fretexmetoden

Fretex er opptatt av innovasjon og videreutvikling. Vi er opptatt av at vi til enhver tid jobbe etter de metodene som har best effekt, og det er et mål for oss at metodikken vi jobber etter skal være lik i hele Fretex. Både jobbsøkere og NAV skal "kjenne oss igjen", uansett om de møter oss i Kirkenes, Bergen eller Drammen.

Vår metodiske plattform kaller vi Fretexmetoden. Den bygger på gjeldende forskrift, utfyllende regler og kravspesifikasjon, samt lokale og/eller fylkesvise kravspesifikasjoner og samarbeidsavtaler med NAV.

I tillegg til gjeldende forskrifter og spesifikasjoner har vi valgt metoden "Supported Employment" (SE) som plattform for Fretexmetoden. SE er valgt fordi den representerer en helhetlig evidensbasert metodikk for å få jobbsøkere ut i varig arbeid. Gjennom det europeiske partnerskapet "European Union of Supported Employment" er det utviklet en verktøykasse for SE. Verktøykassen er et viktig referansedokument for Fretexmetoden.

Med å implementere Fretexmetoden i våre tiltak, har vi innført en ensrettet faglig tilnærming i alle Fretex-selskaper, og med dette felles opplæringsmateriale og verktøy. Vi har utarbeidet metodebeskrivelser for hvert av tiltakene.

Du finner litt mer informasjon om Fretexmetoden her. Du kan også spørre oss om å få den presentert nærmere i møter!

facebook-siden jobb & sånn forteller jobbsøkere, samarbeidspartnere og Fretexansatte om sine erfaringer. Følg oss der!

 

 

Fant du det du lette etter?