www.fretex.no Fretex logo print

Malvik VTA

VTA Malvik
Dersom du har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, men likevel har lyst til å være i en form for jobb, kan du være aktuell for en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA).

Vårt fokus er å bistå deg i prosessen med å finne en arbeidsplass ut fra dine ønsker og behov. Det å finne tilhørighet, mening og mestring i en jobb ved vår lokasjon i Malvik eller ute i det ordinære arbeidsmarkedet er noe vi veldig gjerne ønsker å bistå deg med.


Vi tilbyr blant annet:

  • Kartlegging ved bruk av blant annet VIP24, Karriereverktøy, Jobpics, interessesjekklister, karriereprofil, kartleggings- og veiledningssamtaler for å utforske dine interesser og yrkesvalg.
  • Din egen jobbkonsulent som bistår deg i prosessen med å utarbeide målplan og å finne en jobb tilpasset dine ressurser og eventuelle tilretteleggingsbehov.
  • Tett oppfølging og veiledning på arbeidsplassen.
  • Er du nysgjerrig på et yrke eller på noen arbeidsoppgaver men usikker på om det passer for deg? Da kan jobbkonsulenten sammen med deg tilrettelegge for en jobbsmak hvor du kan prøve ulike arbeidsoppgaver og arbeidsarenaer for å finne hva du trives med.
  • Tilbud om nettbaserte kurs i tema etter ditt eget ønske, som videre kan bidra til økt kunnskap rundt en ønsket jobb. Etter endt kurs vil du få kursbevis. Kurs-PC får du lånt hos oss, bare spør jobbkonsulenten din.
  • Jevnlige turer og andre aktiviteter gjennom arbeidsuken.
  • Egen kantine med mulighet for å være med på å utforme ukens meny og forberede mat.
  • Egen grønnsaks- og urteproduksjon som vi bruker som ingredienser til våre lunsjer.

Muligheter for å gå over fra en VTA-stilling til en VTAO (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift) eller på sikt over i en ordinær jobb. Her finnes det bare muligheter, om en ønsker å omfavne dem.

Arbeidsoppgaver og produkter som produseres internt på avdelingen:

Ved vår avdeling i Malvik kan vi tilby praktiske arbeidsoppgaver i vår produksjonsavdeling. Vi jobber for ulike leverandører som blant annet TradeWay AS, som distribuerer varer til Coop-butikkene.

Vi jobber også med redesignprodukter hvor formålet er å ivareta og bruke en del av produktene som kommer inn til Fretex og som ikke blir solgt i Fretexbutikkene.

Er du interessert i våre tjenester, produkter, eller lurer på om vi kan bistå deg i gjennomføringen av ulike praktiske arbeidsoppgaver, produksjonsrelaterte arbeidsoppgaver og samtidig bidra til at mennesker mer nedsatt funksjonsevne får tilbud om en trygg arbeidsarena, og arbeidsoppgaver som bidrar til mestring og utvikling hos den enkelte?

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat med mål om et godt samarbeid. Under finner du en oversikt over noen av de produktene og tjenestene som VTA-ansatte jobber med.

 

 

Fant du det du lette etter?