www.fretex.no Fretex logo print

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen arbeidsinkluderingsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.
 • Arbeidskontrakt Arbeidskontrakt

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Fretex Sep20 137
Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud for deg som trenger å prøve ut arbeidsevnen og styrke mulighetene for å få jobb. Har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Og kanskje sammensatte bistandsbehov? Fretex gir tett og god oppfølging og tilrettelegging med sikte på at du skal nå målet om å komme i jobb. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres gjennom din veileder i NAV.

Din prosess
I løpet av tiltakstiden samarbeider du som jobbsøker tett med en jobbkonsulent, og dere blir sammen enige om hvordan tiden hos Fretex skal brukes best mulig for at du skal komme i jobb. Sammen lager dere en aktivitetsplan der dine personlige mål og delmål formuleres, og deretter følges opp.

I samarbeidet legges det vekt på hva som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er din utvikling som jobbsøker som er viktigst. Derfor blir det sentralt at du selv har eierskap til prosessen og ønsker å nå målet.

Viktige tema som det jobbes med er:

 • Avklaring av ressurser og yrkesmål
 • Kartlegging av behov for tilrettelegging, utdanning e.l. for å kunne komme i jobb
 • Karriereveiledning med kartlegging av egne styrker og ressurser, kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning
 • Arbeidsutprøving i oppgaver som er relevante for mål om arbeid
 • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Dette kan være basiskompetanse innen norsk, matematikk og digitale ferdigheter. Tilrettelegging av yrkesfaglige løp og annen opplæring/utdanning for eksempel i samarbeid med skole. Opplæring av ulike ferdigheter gjennom arbeidstrening.

Arbeidsutprøving
Arbeidsutprøving kan gjennomføres på flere måter. Noe kan gjøres innenfor Fretex sitt brede spekter av arbeidsoppgaver, med oppfølging fra en erfaren arbeidsveileder. Mesteparten av arbeidsutprøvingen vil skje hos arbeidsgivere utenfor Fretex, og helst et sted hvor du har mulighet til å gå over i fast jobb.


Varighet
Inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Som jobbsøker mottar du ytelse fra folketrygden.


Fretexmetoden
De bærende prinsippene i måten vi jobber på er en individrettet tilnærming med fokus på ressurser og muligheter. I Fretex er vi opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for å nå målet om at flest mulig får jobb. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. Fretexmetoden er bygget på kravspesifikasjonene vi har fra NAV, beste praksis utviklet i Fretex-selskapene og den metodiske tilnærmingen "Supported Employment" (SE).

 

Kontaktpersoner

 • Roar Wangberg

  Roar Wangberg

  Leder Rammeavtaler AFT og VTA
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 450 33 371

  roar.wangberg@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?