www.fretex.no Fretex logo print

Avklaring

kurs attføring mann PC skjerm rygg
Avklaring hos Fretex tilbyr deg kartlegging av din nåsituasjon, utforsking av yrkesmål og utprøving av din arbeidsevne.

Din prosess, din plan!

I prosessen Avklaring skal du få innsikt i de ressursene og mulighetene du har, slik at du kan nå dine egne kortsiktige og langsiktige karrieremål. Du vil ha tett samarbeid med en jobbkonsulent som har spesialisert seg innen mulighetsutforsking. Sammen lager dere en individuell plan, som beskriver målet ditt og hvordan dette kan oppnås.

Jobbsmak!

Praktisk arbeidsutprøving er en stor del av Avklaring. Du vil få arbeidsoppgaver basert på dine ønsker og yrkesmål.  Arbeidsutprøvingen kan enten gjøres internt i Fretex eller i en ekstern bedrift. Avklaring gjennom Fretex kan ha en varighet fra 4 til 12 uker.

Mål!

Målet med Avklaring er at du som jobbsøker etter endt løp har fått mer kunnskap om deg selv og hvilke muligheter du har. Dette for at det skal være enklere for deg å ta beslutninger rundt arbeid og karriere. Kanskje mestrer du noe nytt? Gjennom avklaringsperioden vil vi sammen med deg utarbeide en rapport. Denne inneholder oppsummering av kartleggingen som er gjennomført, og et forslag til plan for din vei videre til jobb.

 

Kontaktpersoner

 • Anita Fuglseth

  Anita Fuglseth

  Leder Virksomhetsområde Anbud og Offentlige anskaffelser
  Fretex Pluss AS

  Mob: 934 18 643

  anita.fuglseth@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?