www.fretex.no Fretex logo print

I "Grønt arbeid" har vi fokus på mestring!

hovedbilde-gront-arbeid-fretex
Tilbudet "Grønt arbeid" er hovedsakelig for mennesker med psykiske lidelser, eventuelt kombinert med rusproblemer. Målet er jobb eller utdanning.

Gode relasjoner og felleskap

På gårdene har vi mulighet til tett oppfølging og god innføring i hvordan du selv kan bidra i egen prosess som jobbsøker. Vi har fokus på gode rutiner, fysisk og psykiske helse. Vi formidler kunnskap om hvordan godt kosthold og fysisk aktivitet gir økt livskvalitet. Arbeidsoppgavene blir lagt opp med mål om individuell mestring, og vi ønsker å være gode støttespillere i jobbsøkernes vei mot jobb eller utdanning. Fretex jobber etter SE-metoden (Supported Employment) i alle våre arbeidsrettede tiltak og arbeidsoppgavene blir lagt opp med mål om individuell mestring for den enkelte.

Vi skynder oss sakte på gårdene. Tid har vi nok av.


Oppsummert om Grønt Arbeid:

•         Allsidige og praktiske arbeidsoppgaver

•         Nær kontakt med ordinær virksomhet

•         Stell og omsorg for dyr og planter

•         Fleksibilitet, individuell tilpasning og respekt

•         Fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og psykisk vekst

•         Meningsfylt, mangfoldig og fleksibelt


I «Grønt arbeid» samarbeider Fretex med tre gårder på Østlandet

Faldalen virksomhetssenter

Faldalen Virksomhetssenter ligger på Hauger gård i Lillestrøm kommune. Gården ligger på Gan i naturskjønne omgivelser med god utsikt over Øyeren. Både gården og omgivelsene rundt brukes i virksomheten. Vi er mange ulike mennesker med forskjellige behov som møtes på gården.  Dette gir et mangfold som alle kan ha glede av.  De som bruker tjenestene på gården, har møtt ulike utfordringer i livet og vårt mål er at alle skal trives innenfor dette fellesskapet. Alle skal kunne være her ut fra sine premisser og ha et individualisert opplegg. For oss er «Mestring og livskvalitet i grønne omgivelser» mer enn et slagord.

På Faldalen virksomhetssenter 18 AFT-plasser (Arbeidsforberedende trening) tilbys aktiviteter tilpasset ulike målgrupper gjennom gårdsdrift og et moderne snekkerverksted. Med dyr og vakker natur som ramme vil vi skape en bedre hverdag for jobbsøkerne. Vi henter og bringer jobbsøkere utenfor Lillestrøm stasjon, Fetsund stasjon og Herredshuset busstasjon i Fet.

Se mer informasjon på nettsiden http://virksomhetssenter.no
Innsøking i tiltaket gjøres via NAV lokal, og sendes til: Fretex Øst-Norge AS, avdeling Oslo. Postboks 283, Alnabru, 0614 Oslo

Feulstad Gård

Feulstad Gård ligger i Rygge og har 10 AFT-plasser. Det er gode bussforbindelser. Gården er åpen fra kl. 08.30 til 14.30, mandag til torsdag. På Feulstad dyrkes det hovedsakelig korn på 230 mål. Vi har hyggelige lokaler og trivelige uteområder med kort vei til Vansjø. Vi tilbyr arbeidspraksis med fokus på dyrking av grønnsaker, fjøsarbeid for sauer og lam, vedlikehold på gården og stell av uteområder.  Arbeidsoppgavene blir lagt opp individuelt for at jobbsøker skal oppleve mestring og nytte.

Spiser du godt, lever du bedre!
På gården har vi fokus på mat, kosthold og sosialt samhold. Vi samles ved langbordet til to felles måltider om dagen; frokost og lunsj! Matlaging er et av aktivitetstilbudene ved gården. Menyen er i all hovedsak plantebasert og vi henter grønnsaker fra kjøkkenhagen og jordet i sesong. Vi handler alltid økologisk og helst lokalt!

Alle årstider har noe vakkert med seg.
Nå det er surt og kaldt ute flytter vi aktivitetene innendørs. Vi har et godt utstyrt verksted for trearbeider, reparasjon og mekking. Du finner også og så et arbeidsrom hvor vi tilbyr forskjellige aktiviteter og læring.
Du kan se mer fra gården på Instagram https://www.instagram.com/feulstad_gard/
Innsøking til tiltaket gjøres via Fretex Jobb og Oppfølging AS, avdeling Moss

Skjæløy Gård

Skjæløy Gård, Skjæløystallen, ligger utenfor Lervik vest i Fredrikstad kommune. Her tilbys arbeidspraksis med fokus på dyrestell og gårdsoppgaver. Arbeidsoppgavene er blant annet stallarbeid, stell av hester, kaniner og høner, vedlikehold av redskap, bygninger og uteområder, samt dyrking av urter i egen kjøkkenhage.

Tilbudet «Grønt arbeid» på Skjæløy gård hos Fretex Fredrikstad er for mennesker som har psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Målet med tiltaket er å avklare arbeidsevne, kartlegge ressurser, jobbønsker og bistå jobbsøkere med å komme i jobb eller utdanning. I løpet av perioden i «Grønt arbeid» er det også muligheter for å forsøke seg i ekstern praksis i ordinære bedrifter med oppfølging fra jobbkonsulent på Fretex.
Innsøking til tiltaket gjøres via Fretex Jobb og Oppfølging AS, avdeling Fredrikstad.


 

 

Fant du det du lette etter?