www.fretex.no

Individuell jobbstøtte - IPS

Fra Fretexmetodehefter
IPS - samarbeid og individuell oppfølging - på veien mot fotfeste i arbeidslivet.

Hva er Individuell jobbstøtte (IPS)?mann kurs attføring gruppearbeid mann deltaker leder

IPS er et tilbud hvor du som jobbsøker står i sentrum, og får individuell og målrettet bistand på vei mot jobb.

Å delta i tiltaket er frivillig. Jobbsøkingen skjer ut fra dine yrkesønsker og ferdigheter, og oppfølgingen tar utgangspunkt i ditt ståsted.

IPS tiltaket er inspirert av IPS-metodikk og det jobbes med utgangspunkt i Supported Employment.

Dette innebærer at det skal være et tett samarbeid mellom Nav-veileder, behandler innen psykisk helse og jobbkonsulent i Fretex. Jobbkonsulenten har også dialog med arbeidsgiver, etter behov og ønske.

Målgruppe:

 • Personer med moderate psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer.
 • Personer som allerede har et etablert
  behandlingstilbud i første- eller andrelinjetjenesten.
 • Personer med et ønske om å få eller beholde en jobb.
 • Hovedsaklig personer under 35 år.

Hva skjer i tiltaket?Fra Fretexmetodehefter

 • Oppstartssamtale.
 • Yrkesplanlegging og karriereveiledning.
 • Jobbsøk og intervjutrening.
 • Samarbeid med arbeidsgiver.
 • Oppfølging på eller utenom arbeidsplassen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?