www.fretex.no Fretex logo print

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen arbeidsinkluderingsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.
 • Arbeidskontrakt Arbeidskontrakt

Individuell jobbstøtte - IPS

Fra Fretexmetodehefter
IPS - samarbeid og individuell oppfølging - på veien mot fotfeste i arbeidslivet.

Hva er Individuell jobbstøtte (IPS)?mann kurs attføring gruppearbeid mann deltaker leder

IPS er et tilbud hvor du som jobbsøker står i sentrum, og får individuell og målrettet bistand på vei mot jobb.

Å delta i tiltaket er frivillig. Jobbsøkingen skjer ut fra dine yrkesønsker og ferdigheter, og oppfølgingen tar utgangspunkt i ditt ståsted.

IPS tiltaket er inspirert av IPS-metodikk og det jobbes med utgangspunkt i Supported Employment.

Dette innebærer at det skal være et tett samarbeid mellom Nav-veileder, behandler innen psykisk helse og jobbkonsulent i Fretex. Jobbkonsulenten har også dialog med arbeidsgiver, etter behov og ønske.

Målgruppe:

 • Personer med moderate psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer.
 • Personer som allerede har et etablert
  behandlingstilbud i første- eller andrelinjetjenesten.
 • Personer med et ønske om å få eller beholde en jobb.
 • Hovedsaklig personer under 35 år.

Hva skjer i tiltaket?Fra Fretexmetodehefter

 • Oppstartssamtale.
 • Yrkesplanlegging og karriereveiledning.
 • Jobbsøk og intervjutrening.
 • Samarbeid med arbeidsgiver.
 • Oppfølging på eller utenom arbeidsplassen.

Har du deltatt i IPS-tiltaket i Fretex?
Da vil vi gjerne få dine tilbakemeldinger. Svar på noen spørsmål ved å bruke QR-koden under her.

 

Kontaktpersoner

 • Grete Vabø

  Grete Vabø

  Leder IPS
  Fretex Pluss AS

  Mob: 414 40 636

  grete.vaboe@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?