www.fretex.no

Oppfølging

oivindhaug 20200318 fretex-00087
Oppfølgingstiltaket er et tilbud til deg som ønsker støtte til å finne, skaffe og beholde arbeid hvor du opplever trivsel, mestring og arbeidsglede.

Din prosess

Du vil få oppfølging av en av våre jobbkonsulenter, og sammen lager vi en plan mot ansettelse i ordinær jobb. Planen er basert på dine ønsker, interesser og behov.

Vi kan tilby

·         Karrierveiledning

·         Veiledning i jobbsøkerprosessen (CV, søknad, intervjutrening, etc)

·         Bevisstgjøring av ressurser (kompetanse, livserfaring, egenskaper, ferdigheter)

·         Nettverksbygging

·         Kontakt med arbeidsgivere (bedriftsrelasjoner)

·         Tilrettelegging i nye og eksisterende arbeidsforhold

·         Skreddersydd jobbstøtte

Vi tror alle kan jobbe med riktig bistand, og mener det er positivt for den enkelte og for samfunnet å være en del av arbeidslivet.

Vårt arbeid bygger på Fretexmetoden og dens verdier. Vil du lese mer om metoden se her:

Fra Fretexmetodehefter

Vår rolle
Jobbkonsulenten din i Fretex vil fungere som en veileder og samarbeidpartner både for deg og arbeidsgiveren din. Vi er vant med å tilpasse støtten slik at den passer for begge parter.

Vi i Fretex er opptatt av å gjøre en så god jobb som mulig, og bruker mye tid på utviklingsarbeid. Dette nyter også du som jobbsøker godt av.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?