www.fretex.no

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

oivindhaug 20200318 fretex-00037
Varig tilrettelagt arbeid tilbys personer som trenger arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Varig betyr at arbeidskontrakten ikke inneholder tidsbegrensning.

For hvem?
Dersom du har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, kan du være aktuell for en varig tilrettelagt arbeidsplass. Det er NAV som søker deg inn til en slik arbeidsplass.  Ta gjerne kontakt med Fretex om du vil vite mer.

levering transport butikk mann skap løfte bære

Innhold
VTA tilbys personer som trenger arbeidsoppgaver som er individuelt tilpasset. Tilbudet gis enten i en bedrift som er spesialist på individuell tilrettelegging, eller i samarbeid med en ordinær arbeidsgiver. Nødvendig opplæring og veiledning for å utføre arbeidsoppgavene blir gitt. Det er sentralt å legge til rette for opplevelse av mestring for deg som arbeidstaker.

Arbeidstaker får et arbeidsforhold med prøvetid og arbeidsavtale. Bedriftens ulike produksjonsområder vil være avgjørende for hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og arbeidet skal så langt mulig bidra til utvikling av ressursene hos den enkelte. Arbeidstakerens muligheter for utdanning eller jobb i et vanlig arbeidsliv skal vurderes jevnlig.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?