www.fretex.no Fretex logo print

4000 samtaler i 20 fengsler

Frelsesarmeens fengselstjeneste

Frelsesarmeen har drevet fengselsarbeid siden 1920. Da fikk armeen justisdepartementets godkjennelse til å gå inn i fengslene og besøke de innsatte på cella.

Frelsesarmeen bistår de innsatte under varetekt, straffegjennomføring og i løslatelsesprosesser. Frelsesarmeen har i alle år, som eneste organisasjon og kirkesamfunn i Norge, hatt egne nøkler til fengslene. Dette er helt unikt og vitner om en fantastisk tillit. Årlige tall:

  • 2188 samtaler en til en
  • 2914 gruppesamtaler
  • 2507 deltakere på gudstjenester
  • 13 deltakere på retreat
  • 8 deltakere på pilgrimsvandring

Frelsesarmeen tilbyr støtte og oppfølging ved løslatelse og hjemsendelse av utenlandske innsatte i programmet Safe Way Home.  Metoden er å gi en støtte i en sårbar periode, slik at den domfelte skal kunne gjenvinne balansen. Målet er at han eller hun finner fast grunn for en verdig tilværelse i varig frihet.

Safe Way Home arbeider med å etablere en tidlig kontakt med utenlandske innsatte som har fått beskjed om utvisning. Gjennom samtaler og veiledning kan kapellanen og den innsatte finne ut hvilke muligheter den innsatte har når vedkommende returnerer til sitt hjemland/mottakerland. Gjennom en avtale med Gardermoen flyplass og PU, er det ordnet slik at vår SWH -koordinator kan følge den løslatte, sammen med politiet til transittmottaket på Gardermoen og inn på flyet slik at den løslatte ikke skal overlates helt til seg selv. Reisen er ofte forbundet med stor angst for returen til hjemlandet/mottakerlandet.Det kan være kriminelle kontakter man står i gjeld til, familie som ikke har visst hvor man har vært eller bare ensomhet og bekymring for hva som venter. Kapellanen kan, gjennom Frelsesarmeens internasjonale nettverk, kontakte Frelsesarmeen, eller en annen organisasjon, dersom Frelsesarmeen ikke finnes i det aktuelle landet, slik at de kan mobilisere et mottak av den løslatte.Dette kan være å bli møtt på flyplassen, få hjelp til å finne bolig og arbeid, veiledning i å prøve å leve et liv uten kriminalitet og hjelp til å møte familier og venner, som i mange tilfeller ikke vet at vedkommende har vært i fengsel i Norge.

Foto: Frelsesarmeen
Foto: Frelsesarmeen

 

 

Fant du det du lette etter?