www.fretex.no Fretex logo print

13616 matposer

Ev varm kopp kaffe fra Frelsesarmeen

Slumstasjonene i Oslo og Ålesund - og lignede omsorgssentre flere steder i landet - er tilbud til mennesker som av ulike grunner faller utenfor de vanlige rammene i samfunnet og/eller opplever en akutt livssituasjon, og som derfor trenger bistand og omsorg.

2018-tall:

  • 4413 besøkende på dagtid i Ålesund
  • 13616 matposer delt ut
  • 3593 middager servert i Oslo

Disse sentrene skal bidra til at den vanskelige livssituasjonen som besøkende erfarer gradvis løses. Det kan for eksempel skje gjennom samtaler og veiledning, utdeling av matposer og klær. Frelsesarmeen vil vise omsorg for hele mennesket. Hver gjest skal bli sett, bekreftet og kjenne seg verdifull, uavhengig av ytre omstendigheter.

 

 

Fant du det du lette etter?