www.fretex.no Fretex logo print

Gaver fra etterlatte (dødsbo)

Vi tar vare på det etterlatte

Fretex er takknemlige for gaver.

Hvis det er ønskelig at Fretex tar seg av hele ryddeprosessen og bortkjøring, er dette en tjeneste Fretex tar betalt for. Det kan være mye følelser knyttet til disse situasjonene, og vi i Fretex gjennomfører jobben med respekt og i nært samarbeid med de etterlatte.

Ta kontakt hvis dette er aktuelt. Fretex håndterer dødsbo ut fra kapasitet og tilstedeværelse ulike steder i landet.

 

 

Fant du det du lette etter?