www.fretex.no Fretex logo print

Dette bør du vite om gjenvinning

Fretex Milj├©skole bilde 2
Fretex jobber med gjenbruk, men er også opptatt av at det som ikke kan gjenbrukes blir gjenvunnet. Det innebærer at vi kan nyttiggjøre avfall til å produsere nye produkter uten å ta av naturens ressurser.

Det er mye avfall som kan omdannes, enten til energi eller til råstoff for å lage nye produkter. Selve ordet gjenvinning brukes derfor som en fellesbetegnelse for både materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Ved å resirkulere glass sparer vi råstoffene stein og sand, vi sparer skogen ved å resirkulere papir, og ved å gjenvinne plast sparer vi olje. I dag er målet å kunne gjenvinne så mye som mulig, og av husholdningsavfallet til nordmenn er det 38 prosent som går til materialgjenvinning. Det betyr at vi kaster verdifulle råvarer som kunne vært resirkulert.

Lurer du kanskje på hva avfallet kan bli til?

Slik gjenvinnes ressursene

Papir, papp og kartong

Returpapir og papp brukes som råstoff for å lage nytt papir, og papp brukes også til å lage ny bølgepapp. Papirfibre kan gjenbrukes 6 til 8 ganger før de blir slitt, og per tonn gjenvunnet papir sparer vi omtrent 14 trær. Papir blir gjenvunnet til nye papirprodukter som skrivepapir, aviser, konvolutter, bølgepapp, eggekartonger, og mye annet.

Plast

Plastposer sorteres ut i  sorteringsanleggene i Fretex og går til gjenvinning.

Glass og metall

Det meste av glass- og metallemballasje kan smeltes om og gjenbrukes i det uendelige. Glass kan gjenvinnes som isolasjon (glava) eller annet byggemateriale, men kan også bli til nye glass og flasker. Metallemballasje kan gjenvinnes til ny metallemballasje eller mer solide ting som verktøy, golfkøller, sykkelrammer eller felger.

Restavfall

Når du har sortert ut alt du kan sortere, sitter du igjen med restavfall. Eksempler på dette er bomull, plaster, bleier, støvsugerposer, penner og gummi. Selv om ikke restavfallet kan gjenvinnes til nytt råstoff, så brukes det til energiutnyttelse og kan blant annet erstatte olje til fjernvarmeanlegg.

Gjenvinning av klær og tekstiler

Hver enkelt av oss kaster hele 7,5 kilo klær og tekstiler i restavfallet hvert år – materialer som enten kunne vært gjenbrukt eller gjenvunnet. Visste du at det går med hele 1400 liter vann for å lage én t-skjorte? I tillegg til enorme mengder vann, er det også mye kjemikalier og utslipp som går med til tekstilproduksjon. Vi kan med fordel bli flinkere til å sortere ut tekstiler for å spare miljøet for den ekstra belastningen. Fretex ønsker å få tekstiler til gjenbruk som er hele, rene og tørre. Avfallsbransjen jobber med å finne gjenvinningsløsninger for tekstilavfallet.

Vær en smart forbruker

Nordmenn er ganske flinke til å kildesortere og prioritere resirkulering og gjenvinning, men kan bli bedre. Selv om papir er noe av det enkleste å kildesortere, så kaster hver nordmann nesten 12 kilo i restavfallet hvert år. Vi kaster også hver femte pose vi tar med hjem fra matbutikken! Å tenke på gjenvinning handler om å være en smart forbruker, og gjøre det man kan for å bidra til miljøet.

Lurer du på om produktet du kjøper er laget av gjenvunnet materiale og hvor store klimautslipp som er forbundet med produksjonen og drift? Da kan du forhøre deg i kassa eller direkte hos forhandler – du har nemlig rett på informasjon om produktets miljøkonsekvenser.

 

 

Fant du det du lette etter?