www.fretex.no Fretex logo print

#1 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

M+Ñl-1-RGB
Et viktig bidrag for det første bærekraftsmålet er å komme ut av fattigdom er å ha en jobb. I samarbeid med NAV bidrar Fretex til at over 1700 mennesker årlig får nye muligheter i arbeidslivet.

«I 1990 levde 36 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Siden den gang har andelen ekstremt fattige blitt mer enn halvert. 767 millioner mennesker lever i dag under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar dagen. Ekstrem fattigdom skal utryddes innen 2030. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnt blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.» Kilde: www.fn.no

Klær og andre donasjoner til Fretex deles ut til mennesker som trenger det via Frelsesarmeens sosiale arbeid.

En del av bruktomsetningen i Fretex – ca. 30 millioner kroner årlig – går til sosialt arbeid i Frelsesarmeen, som familievern, eldreomsorg og rusomsorg. 150 barnefamilier med lav inntekst får reise på sommerleir hvert år og det deles ut over 50 000 esker med mat til økonomisk vanskeligstilte.

Gaver som gis til Fretex og som ikke blir delt ut eller solgt i Norge blir eksportert av Fretex International AS. Eksperten bidrar til viktige arbeidsplasser. Fretex International jobber ut fra en streng Code of Conduct.

Her kan du lese mer om Frelsesarmeens arbeid med bærekraftsmålene

 

 

Fant du det du lette etter?