www.fretex.no Fretex logo print

#12 Ansvarlig forbruk og produksjon

M+Ñl-12-RGB
Gjenbruk bidrar til å redusere behovet for nye varer og er et tiltak for å nå det tolvte bærekraftsmålet.

«Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer for mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette før til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og framtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.» Kilde: www.fn.no

Fretex mottar årlig om lag 20 000 tonn tekstiler som enten gjenbrukes eller gjenvinnes.

Fretex jobber for at det skal være like fristende å besøke en bruktbutikk som en butikk med nye varer. Fretex gjør også gjenbruk tilgjengelig via e-handelsplattform.

Fretex er med i Initiativ for Etisk Handel – IEH – for å være med å bidra til mer ansvarlig forbruk og produksjon.

Ødelagte klær som Fretex får brukes i nye produkter, blant annet i matter til Grønne tak.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?