www.fretex.no Fretex logo print

Kjøp mindre og gjenbruk

Fretex-8758-beh (1)
Måten vi håndterer avfall på er viktig for miljøet, men hvordan bør det egentlig prioriteres? Vi ser nærmere på avfallshåndtering.

Begrepet avfallshåndtering omfatter å generere, forebygge, overvåke, behandle, gjenbruke og lage nye produkter av avfall. Sagt på en annen måte handler det om hvordan man skal behandle avfall for å få det gjennom riktig kretsløp, slik at ingen ressurser går til spille.

Følg avfallspyramiden for best avfallshåndtering


Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er et begrep som illustrerer en prioritert rekkefølge for avfallshåndtering. Det brukes både i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall, og går ut på å behandle avfall så nær toppen som mulig:

Forebygge – Den aller beste måten å redusere miljøvirkningene av avfall på er å forebygge det fra starten av. Tenk over det allerede når du handler. Trenger du egentlig enda en jakke eller den nye vasen? Vær en bevisst forbruker og begrens innkjøpene dine. Kjøp ting av kvalitet slik at de varer lenger.

Gjenbruk – Forsøk å bruke ting så lenge som mulig før du kvitter deg med det. Når du ikke lenger har bruk for tingene, kan du gi bort eller selge det. Slik får det nytt liv hos andre som har bruk for det. Kanskje det også kan repareres? Dersom det ikke kan reddes, sørg for å kaste det der det hører hjemme. Gi gjerne det som er brukbart til Fretex!

Lage noe "nytt" – Mest mulig avfall skal materialgjenvinnes, og her kan du bidra ved blant annet å kildesortere, og pante flasker og drikkebokser.

Energiutnyttelse – Når materialene ikke kan brukes til å lage nye produkter, går de til energiutnyttelse. Avfallet brennes, og varmen kan brukes som energi og erstatte elektrisitet, olje og gass til oppvarming. Det gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet.

Slik kan du redusere eget avfall


Selv om vi gjør mye riktig når det gjelder avfallshåndtering, kan vi gjøre mer for å kutte ned på avfallsmengden. Når vi ikke spiser opp maten og ting vi kjøper går i stykker, er det altfor mange som kaster maten og erstatter de ødelagte tingene med nye. Når det i tillegg er slik at mange stadig får lyst til å bytte ut ting, og alt vi kjøper ofte er pakket inn i unødvendig mye emballasje, er det ikke så enkelt å kutte ned på avfallet.

Her er noen enkle tips for hvordan du kan redusere eget avfall:

  1. Ha et bevisst forhold til maten. Ikke lag mer enn nødvendig, og vær flink til å bruke opp rester.
  2. Unngå å kjøpe for mye, frys ned og bruk sansene når du kan – en vare som har gått ut på dato kan fortsatt være like bra!
  3. Se, lukt og smak deg frem.
  4. Kjøp brukt. Ved å kjøpe og selge brukt unngår du å tilføre miljøet nye belastninger.
  5. Planlegg innkjøp. Litt planlegging på forhånd reduserer sjansen for at du kjøper noe du ikke har bruk for.
  6. Forsøk å kutte ned på engangsplast. Bruk handlenett i butikkene og unngå å legge frukt og grønnsaker i plastposene. Skaff deg en drikkeflaske i glass som du kan fylle med vann fra springen.
  7. Unngå også andre engangsprodukter. Det gjelder alt fra kaffekopper og papptallerkener til engangsgriller og engangskluter.

I tillegg til at disse tipsene bidrar til å redusere avfallet, noe som er det viktigste prinsippet for god avfallshåndtering, er det også ganske snilt mot lommeboken. En vinn-vinn-situasjon!

 

 

Fant du det du lette etter?