www.fretex.no Fretex logo print

Hva skjer med klærne du gir til Fretex?

Fretex sortering
Alt tøy som gis til Fretex blir enten solgt i Fretex-butikkene, eksportert eller delt ut via Frelsesarmeens sosiale lavterskeltilbud.

Sortering av klær og tilbehør

Fretex er den eneste innsamlingsaktøren som tilbyr kortreiste brukte klær i Norge.

Tekstilsorteringsanleggene – ett i Sandnes og ett i Oslo – leverer klær og tilbehør til Fretexbutikkene. Donasjonene forvaltes etter prinsippet om å ta vare på det som kan gjenbrukes. Klær, sko, vesker og belter vurderes ut fra om det skal selges i Fretexbutikkene, om det skal gis videre til Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge, eller om det skal eksporteres.

På tekstilsorteringsanleggene ble det sortert 1160 tonn tekstiler i 2020. Det ble levert 636 000 plagg til Fretexbutikkene.

Alle plagg ble nøye vurdert ut fra definerte kvalitetskriterier og deretter priset før de ble sendt til butikkene.

For å sikre at Fretex-kundene får ettertraktede varer jobbes det kontinuerlig med kompetanseheving og forståelse av trender, merker og materialer med høy gjenbruksverdi. 38 ansatte – et mangfold med bred erfaring – jobber med tekstilsortering.

I denne filmen kan du følge et plagg fra den blir lagt i Fretexboksen til en kunde kjøper den.

Eksport

Det som ikke selges i Fretexbutikkene eller deles ut, blir eksportert til sorteringsanlegg i andre land. På den måten går også de klærne til gjenbruk. De bidrar til viktige arbeidsplasser og er med på å finansiere sosialt arbeid.

Utdeling via Frelsesarmeens sosiale arbeid

Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid mottar klær og andre varer til utdeling. Hva som går til det sosiale arbeidet, avhenger av hva behovet til enhver tid er.

Frelsesarmeen benytter også rekvisisjoner, slik at mennesker som trenger det kan komme til Fretexbutikkene og selv velge ut det de ønsker.

Ti prosent av bruktinntekten i Fretex går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. Fretexgiverne og kundene bidrar til å finansiere mye av det sosiale arbeidet.

 

 

Fant du det du lette etter?