www.fretex.no Fretex logo print

Hvorfor er det viktig med kildesortering?

cid-44 kildesortering
Matrester, plast, papir, glass, metall og restavfall – vi sorterer, skyller og bretter ulike typer avfall. Gjør du det riktig og har det noe nytte for seg? Vi tar en nærmere kikk på kildesortering.

Et stadig større forbruk hos nordmenn har ført til at avfallsmengden i Norge har doblet seg siden 70-tallet. Fortsetter vi i samme tempo har vi snart doblet mengden enda en gang, noe som antas å kunne skje i 2030.

Økt forbruk fører til økt produksjon av materialer, noe som igjen betyr at vi bruker mer av naturressursene våre. Det er her kildesortering kommer inn – for mye av avfallet som kildesorteres kan brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Dette krever mindre energi enn å produsere nytt råstoff. Ved å holde ressursene i et slikt kretsløp reduserer vi behovet for å hente ut nye naturressurser.

Kildesorterer du riktig?


Det er helt sikkert noen ting om kildesortering du ikke er klar over. Visste du for eksempel at:

  • plasten skal være ren før den resirkuleres? Det holder ofte å skylle den, men om den er veldig skitten vil det være bedre å kaste den i restavfallet.
  • knuste glass og kopper ikke skal sorteres som glassemballasje? Det skal i restavfallet.
  • påleggstuber skal kildesorteres som metall? Den er ren nok når du har klemt ut restene så godt du kan.
  • kaffegrut, både med og uten filter, skal i matavfallet? Her skal alt som er organisk nedbrytbart.
  • isopor ikke skal sorteres med plastemballasje? Små mengder kastes i restavfallet.

Sett deg gjerne inn i hvordan du kildesorterer riktig, slik at ressursene blir best mulig utnyttet. Informasjon om hvor avfallet skal sorteres finner du med et enkelt søk på nett.

Ikke glem farlig avfall


Kildesortering sikrer også at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Farlig avfall er alt avfall som ikke kan behandles sammen med annen forbruksavfall fordi det inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Disse kan føre til alvorlige forurensninger eller skader på dyr og mennesker.

Farlig avfall i husholdninger inkluderer blant annet hårpleieprodukter, maling, lakk, sparepærer, lim, batterier og annet. Lyspærer, sparepærer og batterier kan du levere tilbake i de butikkene du får kjøpt det.

Forsøk å redusere avfallet


Vel så viktig som selve kildesorteringen er å redusere mengden avfall. For deg som vil kaste litt mindre er viktige stikkord planlegging, kvalitet og gjenbruk.

Tenk deg derfor nøye om allerede når du handler – trenger du virkelig produktet? Kjøp gjerne ting av høy kvalitet, så levetiden blir lenger. Forsøk å reparere ting fremfor å kaste det hvis det blir ødelagt, og når du først skal kvitte deg med det – selg eller gi det bort, for eksempel til Fretex. Da kan noen andre få glede av det.

Papiravfallet kan også reduseres. Visste du at norske husstander kaster omtrent en halv million tonn papir i året? Av dette består rundt 18 prosent av uadressert reklame i postkassene, så her kan du gjøre mye ved å stoppe reklamen. Sett en lapp eller et klistremerke med “nei takk til reklame”, så er det gjort!

Prøv i tillegg å kaste mindre mat. Ikke ta datostemplingen for gitt – mange matvarer er holdbare mye lenger enn datoen tilsier. Se, lukt og smak deg frem, så unngår du å kaste mat som fremdeles er spiselig.

Spill på lag med naturen


Kildesortering betyr at du spiller på lag med naturen, et enkelt og godt miljøtiltak som alle kan gjøre. Og med alle de smarte løsningene som finnes for kildesortering i hjemmet i dag, er det ingen grunn til å la være.

 

 

Fant du det du lette etter?