www.fretex.no Fretex logo print

Mikroplastfibre i tekstiler

butikk varer klær gul utstilling strikk genser
Mikroplastfibre i tekstiler er et stort og omfattende problem. Tekstiler med mikroplast blir solgt Norge og andre land.

I følge SIFO-rapporten: Microplastic pollution from textiles: A literature review (Laitala, Grimstad Klepp) inneholder over 60% av den globale tekstilproduksjonen syntetiske fibre.

Problemet er godt beskrevet – blant annet i Stortingsmelding 45 (2016-2017) om avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi, men tiltakene og løsningene mangler.

Når tekstiler av syntetiske fibre vaskes slites plastfibre løs og bidrar til spredning av mikroplast. Store mengder mikroplast vil dermed havne i avløpsvann og til slutt i havet med mindre det fanges opp av renseanlegg.

For å løse problemene som er knyttet til mikrofiber må myndighetene – både nasjonalt og internasjonalt – stille krav til produksjon basert på faglige og målbare tiltak. Dette kan dreie seg om forbud eller alternative produksjonsmåter.

Fretex deltar i ulike fora, både innen forskning og utvikling og knyttet til myndighetskontakt for å få bedre miljøløsninger knyttet til tekstiler.

SIFO-rapporten gir råd om mulige strategier for å redusere forurensning av mikrofibre:

1. Redusere produksjon og forbruk av klær
2. Forbedre forbrukspraksis i bruksfasen av syntetiske plagg
3. Erstattet bruk av syntetiske fibre med naturlige fibre.

Formålet til et Fretex er å jobbe for et bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk.

Fretex mottar klær og gaver fra enkeltpersoner og virksomheter. Gavene blir forvaltet ut fra prinsippene i avfallshierarkiet. Det vil si at mest mulig av klærne blir gjenbrukt. Fordi vi er opptatt av miljø er vi med og påvirker forbrukere og myndigheter til å ta gode miljøvalg.

For forbrukere handler miljøinnsatsen  først og fremst om å handle mindre. Hvis vi handler mindre, så vil det bli produsert mindre. Produksjonen av tekstiler er belastende for miljøet.

Deretter råder vi forbrukere til å være bevisst på hva de kjøper. Forbrukere kan velge naturlige fibre, de kan velge klær og tekstiler som er miljømerket. Produkter merket med ”Svanemerket” eller ”EU-blomsten” er blant de miljømessig beste alternativene. Forbrukerne kan også velge klassiske plagg som kan brukes lenge, selv om moten og trender endres. Plagg som kan passe selv om kroppen forandres litt, er også bra.

Jo lenger tekstilers levetid er, jo bedre. Det er om å gjøre at hver enkelt av oss bruker klærne så lenge som mulig. En måte å forlenge levetiden til tekstiler som allerede er produsert på, er å gjenbruke. Du kan  arve, låne, bytte – og  gi til og handle hos Fretex. Fretexbutikkene selger det som doneres. Det er noen som har påpekt at de finner lite naturfibre i Fretexbutikkene, og det henger sammen med hva giverne donerer.

Ødelagt tekstiler som gis til Fretex går også til produsenter som  trenger syntetiske fibre for at produkter som støydempende tekstilmatter til bilindustri, hvitevareindustri og matter for grønne planter i det «grønne rom» inne og ute skal få ønskede egenskaper.

For å kunne tilby et etisk og miljøvennlig vareutvalg har Fretex samarbeidspartnere som for eksempel C Soaps og Fair & Square som produserer t-skjorter av bambus etisk i Kina.

Det som Fretex eksporterer er et resultat av hva som doneres. Alle kunder besøkes minst en gang per år og vi stiller krav til hvordan de behandler ikke-gjenbrukbare tekstiler. Eksportvirksomheten drives ut fra en Code of Conduct. Fretex vil fortsette å arbeide for bedre miljøløsninger, også på dette området.

 

 

Fant du det du lette etter?