www.fretex.no Fretex logo print

Miljøstrategi

Tekstilavdeling
Fretex skal bidra til å redusere tekstiler i restfallet ved å være tilgjengelige med enkle løsninger for givere.

Det vil blant annet si:

  • å øke antall innsamlingspunkter
  • å gjøre innsamlingen på Posten bedre kjent
  • å finne nye løsninger for innsamling


Transporten av gavene som Fretex mottar skal skje med laveste mulig miljøbelastning.

Gavene som doneres til Fretex skal forvaltes ut fra prinsippene i avfallshierarkiet (gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning).

Anleggene til Fretex skal være miljøvennlige.

De som arbeider i Fretex skal kjenne miljømålene og miljøstrategien, og være aktive medspillere i miljøarbeidet.

Fretex skal bidra til økt gjenbruk ved å øke gjøre butikkene kjent og konkurransedyktige og ved å eksportere til gjenbruk i andre land ut fra Fretex International AS sin Code of Conduct.

 

 

Fant du det du lette etter?