www.fretex.no

Fretex gjenvinner papir

innsamling papir haug paller lasting transport traktor
Ikke aller er klar over at Fretex også samler inn papir som behandles ved egne returpapiranlegg. Papir er nemlig et veldig viktig miljøvennlig tiltak som vi alle bør prioritere.

Selv om verden blir stadig mer digitalisert, produseres det fortsatt enorme mengder med papir i alle former. Bøker, aviser, reklame og emballasje – det er ganske mye papir som til enhver tid omgir oss. Heldigvis er det slik at gammelt papir kan bli til nytt papir, og det aller meste kan gjenvinnes.

Det er både smart og fordelaktig for miljøet å resirkulere papp og papir, for det er nemlig et verdifullt råstoff. Fretex bidrar også til denne delen mot en mer bærekraftig klode, og har derfor returpapiranlegg i både Stavanger og Oslo. Sortering, pressing og lagring er noe av det som skjer ved disse anleggene.

Papiret resirkuleres

Til sammen mottar returpapiranleggene til Fretex så mye som ca. 75.000 tonn papir i året. Med papir mener vi alt fra papp, aviser og lesestoff til pizzaesker, melkekartonger og annen papiremballasje. Papiret som kommer inn, er både fra husstander og næringsliv. Fretex samler blant annet mye papp og papir fra kontorbygg, trykkerier og vår egen makuleringstjeneste.

Når papiret kommer inn til Fretex sorteres det i de forskjellige kvalitetene, for å sikre en mest mulig miljøvennlig drift. Aller først blir avfall som ikke kan gjenvinnes sortert ut og tatt bort. Det som skal gjenvinnes blir bløtlagt, før blekket fjernes og man sitter igjen med en ren masse av returfibre. Det er dette som blir gjenvunnet på flere måter.

Papirgjenvinnig reduserer energiforbruket

Aviser og magasiner blir sortert ut og sendt til Norske Skogs fabrikk i Skogn for produksjon av nytt avispapir. Papp sendes til andre papirfabrikker i Norge for å bli ny papp, mens andre kvaliteter blir til for eksempel eggbrett, skilleark og drikkekartonger. Ved å gjenvinne papir, bidrar man til reduksjon av både skogshogst og energiforbruket som kreves for å produsere nye papirprodukter.

Vet du forresten at både julepapir og gavepapir skal i restavfallet? Dette er fordi papiret inneholder både fargestoffer og for lite fibre, noe som gjør at det ikke egner seg til gjenvinning.

Du kan også gjøre din del for miljøet ved å sortere ut all papp og papir i din husholdning – nesten alt kan gjenbrukes!

Her kan du lese om sikkerhetsmakulering av papir og datamedia.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?