www.fretex.no Fretex logo print

Selvutvikling

En person som konsentrert leser et notat
Selvutvikling – hvordan gjør man det? Kurs i selvutvikling har aldri vært så populært som det er nå. På tross av å være velsignet med å bo i et av verdens rikeste land, er det mange som føler at det er noe som mangler.

I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan utvikle deg selv, og vise vei mot et mer helt selv.

Mye vil ha mer

I vår del av verden har vi aldri hatt bedre forutsetninger til å leve gode og lykkelige liv enn vi har nå. Vi lever mye lengre og med mye bedre fysisk helse enn alle generasjoner før oss. Vi kan takke vaksiner, medisiner og bedre kosthold for det. Vi tar høyere utdannelse enn før, og vil har aldri hatt så mange hjelpemidler som skal gjøre hverdagen vår enklere. Likevel sliter mange i dagens samfunn med depresjon, angst og følelsen av meningsløshet.

Vi har altså alt, men det er tydeligvis også alt vi har. Hva er det da vi mangler?

Selvutvikling er ikke selvrealisering

Vår trang til selvrealisering kan sies å være definerende for vår moderne livsstil. Ifølge psykologen Abraham Maslow, er dette et behov som oppstår når behov som mat, trygghet, kjæreste, venner og sosial anerkjennelse er dekket. Å realisere seg selv innebærer å virkeliggjøre sitt selv, som det heter. En annen måte å si det på er at man har gjort selvet til et prosjekt, eller blitt opptatt av å finpusse sin identitet. Dette gjøres ofte ved at man setter seg ulike mål med tung symbolsk verdi og gjennomfører disse. Det kan være å skrive en bok eller å seile jorden rundt.

Dette er ikke et problem i seg selv, men hvis man hviler sin status i eiendeler eller opplevelser, ender man fort opp med å konsumere opplevelser. Noe som gjør at opplevelsene reduseres til ting. Og ting alene gjør oss hverken lykkeligere eller til bedre mennesker.

Det mange egentlig søker er selvutvikling

Selvutvikling er en indre reise. Det dreier seg om å være fornøyd med seg selv og sine relasjoner, være i kontakt med sine følelser og sin kropp og lære seg å sette pris på øyeblikket. Målet med selvutvikling er følelsen av å være hel.

Hvordan utvikle sitt selv?


Det finnes ingen standard oppskrift på hvordan man kan drive med selvutvikling. Når man har vært åndelig feilernært i hele sitt liv, kan det ta tid å endre tankesett og vaner. Nedenfor er vår liste over aktiviteter og målsetninger som kan hjelpe deg i riktig retning. Lykke til!

1. Gå tur i naturen

Mange får religiøse opplevelser i naturen. Det er flere grunner til det. Naturen er uendelig kompleks og minner oss på at vi er en del av en større helhet. Vi har gjennom morderne livsformer tatt oss selv ut av naturen og laget våre egne asfalt-enklaver som vi kaller byer. I naturen kjenner mange på følelsen av å “komme hjem”. Naturen snakker til oss på et mer opprinnelig nivå. Gjør turer i naturen til en vane. Ta med deg telt og overnatt ute en helg. Fokuser på øyeblikket og studer livsformene rundt deg. Les deg opp på det økologiske samspillet. Dette vil gjøre deg til et klokere og mer ydmykt menneske.

2. Gå på museum

Mange opplever at kunst er vanskelig. Vittige hoder har sammenlignet museer med sauna: Fra utsiden ser det innbydende ut, men straks man kommer inn forstår man hvor meningsløst det er. Det er sant at mye kunst krever trening for å kunne gi tilstrekkelig utbytte. Det er derfor man bør benytte seg av museets omvisninger. Her vil du få forklart hva kunstneren forsøker å tematisere. Opplevelsen av kunst vil gjør deg mer kreativ, og ved å vri på vante forestillinger får du også nye perspektiv på verden. Turer på museum vil gi deg åndelig påfyll og lære deg å verdsette tilværelsen på helt nye måter.

3. Engasjer deg i en veldedig sak

Depresjon er ofte et resultat av at man er for fokusert på seg selv. Ved å engasjere seg i en veldedig sak, vil man skifte fokus og trene opp sin egen empati. Et godt menneske er nemlig et empatisk menneske. Finn en sak som du bryr deg om og meld deg inn i en organisasjon. Enten det dreier seg om å være en hjelp for flyktninger, jobbe for dyrs rettigheter eller å verne regnskogen, så vil et fokus på andres livssituasjon distrahere deg fra din egne negative tanker. Det føles godt å hjelpe, og verden trenger definitivt flere engasjerte ildsjeler.

4. Start med meditasjon eller yoga

Meditasjon er samlebetegnelse på en rekke teknikker for å oppnå en slags mental “nulltilstand”. Yoga har også dette som formål, men med kroppslige bevegelser og fokus på pusteteknikker. Hensikten med meditasjon og yoga er å løsrive seg fra forstyrrende følelser og ukontrollert tankevirksomhet. Man øver seg på å skaffe seg et “indre frikvarter”, i en verden som krever stadig mer av oss. Gjennom meditasjon og yoga vil du oppleve mindre stress, økt konsentrasjonsevne og et større nærvær i din egen kropp.

5. Shoppestopp i et år

Ikke kjøp noe nytt på et helt år! Går det an? Ja, det gjør det faktisk. Det er nå en hel bevegelse verden over som driver med shoppestopp. Ting tar ikke bare opp plass i hjemmet ditt, det tar også opp plass i hodet. Vi som bor i Vesten lever i en forbrukerkultur. Ved å slutte å kjøpe nye ting, og ved å reparere det som går i stykker, lærer man å sette pris på det man har i mye større grad enn tidligere. Man verdsetter ikke bare det gamle bordet, men ved å reparere det erverver man seg også noen nye ferdigheter. Det er fint med forbruksartikler som gjør livet vårt enklere, men vi må passe på at det vi som eier tingene og ikke tingene som eier oss.

6. Dyrk egne urter og grønnsaker

Det er noe eget ved å være mer selvforsynt enn mange er i dag. Mange vet ikke hvordan maten vår har endt opp i butikkhyllene. Ved å sette poteter i grønnsakshagen og dyrke basilikum i vinduskarmen vil du ikke bare oppleve en større tilfredshet ved selve måltidet, du vil også føle deg mer selvstendig. Dyrking av egen mat krever kunnskap og omsorg. Ved å spise det du selv har dyrket, vil du oppleve en mestringsfølelse på et dypere nivå.

7. Å eie sin last

Mange har det vondt fordi de ikke føler seg gode nok. De føler seg kanskje ikke produktive nok på jobb, ikke sosiale nok med sine venner, eller de opplever at de burde trene mer. Mange kjenner seg rett og slett utilstrekkelige. Det som er viktig å forstå som menneske, er at selv om vi har en idé om perfeksjon, så er det ikke meningen at vi skal være perfekte. Man må gjerne forsøke å etterleve noen gode idealer, men dette skal ikke gå ut over din egen trivsel. Ta eierskap til dine dårlige vaner, og stå for hvem du er! Er det noe man ikke kan endre, så er det ikke meningen at du skal gjøre det heller. Det å erkjenne dette, vil bidra til en indre ro og en følelse av å være hjemme i deg selv.

 

 

Fant du det du lette etter?