www.fretex.no Fretex logo print

Kriterier for omskolering med finansiering av NAV

kurs penn hånd attføring kurs
I Norge tar de aller fleste en kortere eller lengre utdanning før de går ut i arbeidslivet. Noen utdanner seg mens de er i jobb. Utdanningen finansierer man i de aller fleste tilfeller selv, men i noen tilfeller kan NAV hjelpe til.

Hva skjer om du blir syk av den jobben du har? I lov om Folketrygd står det at om du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan skaffe deg arbeid eller beholde arbeid, kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Om du mottar arbeidsavklaringspenger må du enten være i aktiv behandling eller i et arbeidsrettet tiltak.

Om det blir vurdert at du trenger mer utdanning eller omskolering i voksen alder for å skaffe deg arbeid, kan NAV vurdere utdanning som en del av et arbeidsrettet tiltak. Tenker du at du har krav på utdanning som en del av et attføringsløp, er det viktig at du tar kontakt med NAV og diskuterer dette med din kontakt der.

Korteste veien tilbake til arbeidslivet

NAV må se på om dine ønsker for å ta utdanning i voksen alder gjør deg bedre kvalifisert for jobber du kan utføre. Det vil si at NAV må vurdere dine ønsker for en utdanning opp mot din helse. NAV må også ta hensyn til arbeidsmarkedet. Det vil si at de sjeldent innvilger en utdanning til et yrke som det er få utlyste jobber i.

Et utdanningsløp gjennom NAV kan innvilges for inntil tre år. Om du for eksempel må ta opp fag fra videregående for å kvalifisere seg til en utdanning, regnes også dette inn i de tre årene.

Et viktig prinsipp for NAV er at et arbeidsavklaringsløp skal være korteste veien til mest mulig varig tilknytning til arbeidslivet. Det betyr at om du kan skaffe deg en jobb du har helse til å stå i med en utdanning på ett år, får du ikke innvilget en utdanning som varer lengre.

Delfinansiering

Det finnes unntak i regelverket som NAV skal forvalte. Det finnes for eksempel flere tilfeller der NAV og den som har arbeidsavklaringspenger deler på regningen for en utdanning. Slik delfinansiering kan bli avtalt om ønskene til utdanning ikke faller inn under det som NAV kan godkjenne, men det allikevel er argumenter for at utdanningsløpet er fornuftig.

Om du for eksempel har gjennomført en treårig utdanning på høyskole som en del av en handlingsplan gjennom NAV, og argumenterer godt for et kortere kurs i tillegg til dette, kan NAV i noen tilfeller godkjenne dette om du betaler kursavgiften selv.

Alder kan være avgjørende

Utdanning som en del av en handlingsplan i samarbeid med NAV blir som hovedregel kun innvilget om du er eldre enn 26 år.

Om du er mellom 19 og 26 år, det vil si i “studiealder”, skal det ekstra mye til for at NAV innvilger utdanning som en del av planen din. Grunnen til dette er at det er forventet at man i denne fasen i livet investerer i en utdanning selv. Men det er eksempler på at NAV også dekker utdanning for de som er mellom 19 og 26 år, og da er det for de som på grunn av sykdom eller skade er i en livssituasjon som er vesentlig annen enn for annen ungdom.

Dette er med andre ord noe som du kan diskutere med din NAV-kontakt.

 

 

Fant du det du lette etter?