www.fretex.no Fretex logo print

Metodene og verktøyene i Karriereveiledning

dame tekstil mottak attføring jobb sortering

Structured Career Interview (SCI):

SCI er et verktøy utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud. Ved hjelp av SCI blir du kjent med dine styrker og muligheter basert på tidligere mestring, personlighet og verdier. På bakgrunn av dette blir det enklere å gjøre gode valg og unngå feilvalg før du skal bytte jobb. Sammen med en jobbkonsulent fyller du ut et spørreskjema. Dette skjemaet er ikke en test, men et samtaleverktøy til hjelp for å strukturere dine tanker og refleksjoner. Jobbkonsulentens oppgave er å stille deg gode spørsmål, lytte og hjelpe deg med å reflektere rundt aspekter som er viktige for deg i forhold til jobb og karriere. SCI kan brukes i sin helhet, eller man kan velge ut ulike områder å jobbe med.

Det finnes to ulike versjoner av SCI. SCI-S er en karriereveiledning tilpasset ungdom, eller voksne med begrenset arbeidserfaring, mens SCI-A er beregnet på voksne med lengre arbeidserfaring. Nedenfor ser du noe av innholdet i de to versjonene:

SCI – S (ungdom):

·         Biografiske data - mestringsmønstre fra tidligere erfaringer i arbeid og utdanning

·         Kartlegging av personlige egenskaper basert på Femfaktormodellen (The Big Five)

·         Kartlegging av yrkesverdier, basert på Edgar H. Scheins modell

·         Behov for veiledning og coaching, samt yrkesvalgmodenhet

SCI – A (voksne med lengre arbeidserfaring):

·         Biografiske data – mestringsmønstre fra tidligere erfaringer i arbeid og utdanning.

·         Kartlegging av personlige egenskaper basert på Femfaktormodellen  ( The Big Five )

·         Kartlegging av yrkesverdier, basert på Edgar H. Scheins modell

·         Kartlegging av arbeidshindringer

·         Kartlegging av motivasjon for jobb


Karriereverktøy:

Karriereverktøy er et interaktivt verktøy utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud og pedagogisk-psykologisk rådgiver Nina Hagerup. Karriereverktøy gir deg en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter og om deg selv, for å hjelpe deg fram til løsninger og valg på en systematisk og kvalitetssikret måte. Karriereverktøy gjør det enkelt å finne informasjon som er relevant, og er like oppdatert på karriereinformasjon som internett til enhver tid er!

Du velger ut aktuelle alternativ fra en yrkesliste på tilsammen 7400 yrker. De 1200 vanligste yrkene er koblet til all tilgjengelig informasjon på nett som man i dag bruker for å hente ut yrkesinformasjon, for eksempel utdanning.no, google.no, youtube.com og alle ledige stillinger i hele Norge - med ett tastetrykk!

Karriereverktøy er basert på John Hollands karriereteori, som så på sammenhengen mellom personlighetstype og interessefelt som det viktigste for å finne riktig karrierevei. Resultatet av kartleggingen er en såkalt RIASEC-kode, bestående av 3 bokstaver fra totalt 6 interessekategorier:

R - Realistic (Praktisk)

I - Investigative (Teoretisk)

A - Artistic (Kreativ)

S - Social (Sosial)

E - Enterprising (Foretaksom)

C - Conventional (Systematisk)

Den første bokstaven i RIASEC-koden man får, representerer den kategorien man har flest, sterkest eller viktigste interesser innenfor. Bokstav nummer to representerer kategorien med nest flest interesser osv. RIASEC-koden gir deg så en liste over ulike yrker som er ment å passe til andre personer med tilsvarende kode, som igjen kan spisses ytterligere med fordypende intervju.

 

 

Fant du det du lette etter?