www.fretex.no Fretex logo print

Karriererådgivning

En person som konsentrert leser et notat
Karriererådgivning eller karriereveiledning? Hva skal jeg bli? Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg gå frem for å oppnå mine mål? Hva er viktigst for meg? Uavhengig av yrkes- eller utdanningsbakgrunn kan det være nyttig å ha en dedikert samtalepartner uten interesser i bestemte utfall å drøfte sammen med. Men er det råd- eller veiledning du vil lykkes best med?

Å være usikker på hvordan man best mulig møter fremtiden, er så naturlig og felles for alle mennesker at følelsen ikke er bundet til noen bestemt fase av livet. Årsakene til at man ber om, søker eller ønsker karriereråd eller -veiledning er derfor veldig varierte. Noen er i ferd med å starte yrkes- eller studielivet for første gang, mens andre har etter et lengre yrkesliv et ønske eller behov om å gjennomføre omskolering i voksen alder eller bytte jobb.

Fordi karriere- og yrkeslivet er en så stor del av vår hverdag, er landskapet stort og tidvis vanskelig å orientere seg i på egenhånd. Samtidig gjør ofte livsendringer at man har nok av andre ting å tenke på. Man kan gjerne ha behov for å lufte og drøfte tanker, drømmer eller bekymringer med noen man kjenner godt og stoler på, noen som allerede har fått det til på egenhånd, eller noen med god kunnskap om å ta valg. Hvem man henvender seg til avhenger ofte av hva problemstillingen er, men de kjennetegnes ofte av tre hovedkategorier som alle har sine egenskaper: Turkompisen, kjentmannen og guiden.

Finn frem i karrierelandskapet

Å stake ut en retning i karrierelandskapet er vanskelig om du er i ukjent terreng. Og kanskje er du til og med usikker på hvor du er på vei eller hvor du ønsker å ende opp. Det finnes, som nevnt ovenfor, flere mulige alternativer for hvem man skal henvende seg til for karrierespørsmål.

Turkompis

Den første, og vanligste kategorien, er å vende seg til venner, familie og kjente med disse utfordringene og spørsmålene. Vi kan kalle disse for turkompisene dine. De kjenner deg godt, de er kjent med dine sterke og svake sider, samtidig som de ofte ønsker det beste for deg.

I tillegg er det gjerne de som skal slå følge med deg hele, eller deler av veien. God kommunikasjon med disse er derfor ofte viktig for å vite hvem som skal ta ansvar for å pakke med seg hva, bære tyngst og når man skal ha pauser. De vet også ofte hvor du ønsker å ende opp ved slutten av reisen, samt hvilke behov du har underveis. På den annen side er det ikke sikkert de er hverken vant med å finne frem langs nye karrierestier eller særlig godt kjent i terrenget.

Kjentmannen

Den andre kategorien å henvende seg til er karriererådgivere eller andre som allerede er arbeidstaker for råd. Vi kan kalle disse for kjentmannen. Han eller hun er godt kjent i terrenget, har prøvd et par stier og funnet den som førte frem for dem. I tillegg kan kjentmannen ofte gi gode råd om den stien som unngår blind- og omveier. Det eneste kjentmannen behøver, eller er interessert i, er hvor du er nå og hvor du ønsker å ende opp. Så kan han raskt trekke opp den mest effektive stien mellom der du er og hvor du skal.

På den andre siden er det sjeldent slik at den stien som var riktig for kjentmannen var den som passet best for deg. Form, bagasje og prioriteringer blir sjeldent tatt med i betraktningen og uforutsette hendelser hos deg, turkompisene eller i terrenget kan fort gjøre raskeste vei til den mest strevsomme – eller umulig å gjennomføre.

En karriererådgiver kunne kanskje med hånden på hjertet anbefalt en karriere i oljebransjen for ti år siden. Det er fordi han eller hun ikke kunne forutse at internasjonale geopolitiske endringer ville føre til et fall i oljeprisen, som igjen gjorde at den siste delen av terrenget plutselig skulle bli brattere og smalere enn det var uken før.

Guiden

Den tredje kategorien å henvende seg til er en karriereveileder. Vi kan kalle denne for guiden. Han eller hun er vant til å være med på turer i karrierelandskapet sammen med reisende med forskjellig utgangspunkt og målsetning. Guiden er noen som hjelper deg å planlegge ruten din på best mulig måte, med nødvendige hensyn til trygghet, bagasje, form, tempo, varighet på etapper og forholdet til de som skal slå følge med deg på veien.

En god guide er opptatt av hvor du vil, men hjelper deg også med å planlegge om uforutsette hendelser skulle oppstå underveis – og er ofte tilgjengelig for nye påfyll, tips og kurs. En karriereveileder er noen som jobber etter prinsippene om at hvor du vil og hvordan man best kommer seg dit ofte ikke er i en rett linje med faste poster og standardiserte veivalg, men må skreddersys og planlegges etter hver reisendes behov.

God tur i karrierelandskapet!

 

 

Fant du det du lette etter?