www.fretex.no Fretex logo print

Veiledning og coaching - hjelp til gode valg

Fretex
Når vi står overfor vanskelige valg, ønsker nok mange at andre skal ta valget for oss. Eller at noen klart og tydelig kan peke ut hva vi bør gjøre, og hva vi risikerer ved å velge annerledes.

Drømmen er å få veiledning eller coaching som ikke gir rom for tvil om hva vi bør satse på. Når vi virkelig lurer på om livet ville vært mer meningsfylt med en ny retning i karrieren, ved å bytte jobb, ved å ta utdanning i voksen alder, eller bare å bli bedre i det vi allerede jobber med – hva gjør vi da? Det kan jo handle om valg som muligens medfører omfattende endringer i livet vårt. I så fall risikerer vi å tape stort hvis vi velger feil.

Hvis slike tanker streifer oss, går vi kanskje noen runder med oss selv først. Hva om? Hvis jeg bare…? Kan jeg? Vil jeg? Tør jeg?

Karriereveiledning blir vanligere

Mange ganger finner vi svarene vi trenger, og bestemmer oss uten for store kvaler for hva vi skal gjøre. Men i andre tilfeller kan vi kjøre oss ordentlig fast. Vi øyner ingen vei ut av en jobbsituasjon som bare blir mer og mer frustrerende jo mer vi tenker på den.

Da er det trolig på tide å vurdere hjelp og råd fra en eller flere andre. Løsningen kan være en karriereveileder eller en coach, som har det som sin jobb å løse andre gjennom slike faser i karrieren. Stadig flere har behov for karriereveiledning i et arbeidsliv som endrer seg i et høyt tempo. Det betyr at det også blir stadig flere som har kunnskaper og erfaring med å hjelpe.

Veileder eller coach?


Rollene er ganske like og har mye felles. Veilederen har oftere en faglig kompetanse på et felt, og han eller hun kan ofte vise konkret hva som må endres og hvordan resultatet kan bli. Coachen kan være mer opptatt av at du selv blir kjent med dine egne, kanskje skjulte, ressurser og hva de kan brukes til. Felles for begge er at de skal legge til rette for din selvutvikling og endring, ved at de hjelper deg å finne svarene selv og tar selvstendige valg.

Hvordan finne og velge den riktige?

  • Bruk nettverket ditt. Har noen du kjenner en de kan anbefale?
  • Hvis situasjonen tillater det – ta det opp med din leder. Han eller hun bør se det positive i at du utvikler deg, og har kanskje konkrete navn eller forslag til hvordan du kan finne en kvalifisert veileder eller coach.
  • Let på nettet. Virksomheter og selvstendige fagpersoner som tilbyr tjenestene har gjerne nettsider. De kan fortelle deg en del om type veiledning og coaching, referanser, bakgrunn og formell kompetanse.
  • Avtal et uforpliktende møte. Sjekk hva magefølelsen sier når dere snakker sammen. God kjemi er alfa og omega for et vellykket samarbeid.

Coaching og veiledning bygger altså på prinsippet at det bare er du selv som har svarene som er riktige for deg. Det eneste du trenger, er en som kan stille de riktige spørsmålene.

 

 

Fant du det du lette etter?