www.fretex.no

Hvorfor velge Fretex Dialog?

Ordsky

Team

Rådgiverne i Fretex Dialog har bred kompetanse, faglig tyngde og utfyller hverandre godt når det gjelder fag og formidling. Rådgivernes erfaring fra både leder- og medarbeiderrolle gjør at tillit raskt blir etablert hos samarbeidspartnere, og ønsket resultat blir oppnådd gjennom et prestasjons- og læringsfokus.

Ann Iren Torgersen har lang fartstid som leder fra private virksomheter i kombinasjon med formell kompetanse fra NTNU (Master i Relasjonsledelse ferdig vår-17). I sitt daglige virke er hun en relasjonsorientert leder med fokus på å løfte frem medarbeidernes faglighet. Gjennom å ha tydelige forventninger samt være en prestasjonshjelper for sine medarbeidere, oppnår hun resultater. Hun har strategisk og operativ erfaring fra endringsprosesser og er løsningsorientert med fokus på gjennomføring. I ulike former for prosesser er Ann Iren villig til å både lytte til og tenke nye tanker for å skape gode løsninger. Kollegaer vil si at hun utøver lederskap gjennom tillitsrelasjoner, er raus, synlig som leder, er modig og har omtanke og et stort hjerte for sine nærmeste medarbeidere.

Anita Fuglseth har mange års erfaring i å utøve relasjonsorientert lederskap samtidig som hun aktivt trener sine mellomledere i å gjøre det samme. Hun har sin utdanning fra UiB, cand.politgrad med hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap og med statsvitenskap og offentlig rett i graden. Hennes formelle kompetanse i kombinasjon med nysgjerrighet i forhold til ny kunnskap og villighet til å lære, gjør Anita troverdig i enhver undervisningssammenheng. Hun er løsningsfokusert, bruker dialogen som sitt viktigste lederverktøy og ser på utfordringer som en mulighet i forkledning. Kollegaer vil si at hun er entusiastisk, uredd, endringsdyktig og med en oppriktig omtanke for sine nærmeste medarbeidere. Samarbeidspartnere/kunder vil beskrive henne som en meget dyktig relasjonsleder med gode kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?