www.fretex.no

Referanser

takk 2

"Høy kvalitet på det dere leverer - tilstede og tett på"

(Daglig leder, barnehage)

"Flinke damer som kan faget sitt.

Jeg har fått inspirasjon til å jobbe for å være

en bedre leder for mine ansatte"

(Kursdeltaker, Innføring i Relasjonsledelse)

"Verktøyet Egenvurdering av leders relasjonskompetanse

var meget nyttig. Gjennomgangen i etterkant, spørsmålene

og refleksjonen omkring egen relasjonskompetanse gjør at

jeg kjenner meg styrket som leder. Nå vet jeg bedre hvordan

jeg kan gjøre mine medarbeidere gode"

(Markedsdirektør, privat virksomhet)

  

"Jeg er svært førnøyd med samarbeidet. Det var fint at det kom noen utenfra,

og at dere hadde et verktøy som viste tydelig hvilke utfordringer vi har,

og at dere gav oss mot og råd i det videre arbeidet"

(Leder, Os kommune)


"Gode presentasjoner og verktøy"

(Kursdeltaker, Innføring i Relasjonsledelse)

"Samarbeidet med dere har gitt motivasjon og større arbeidsglede, jeg har også blitt tydeligere som leder"

(Daglig leder, privat virksomhet)

"Avdelingsledere og mellomledere har fått felles fokus. Mellomlederne har blitt løftet, ser seg selv som en del av lederteamet og er mer lojale"

(Daglig leder, barnehage)

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?