www.fretex.no

Relasjonskompetanse

Kartlegging av relasjonskompetanse hos ledere og medarbeidere. Relasjonskompetanse er de ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker (Spurkeland, 2012). Verktøyet kan benyttes som en egenvurdering alene, eller som en vurdering opp til 360 grader. Vår erfaring er, og forskning viser at effektivitets- og produksjonsgevinsten øker og sykefraværet går ned i bedrifter hvor ledelsen er relasjonsorientert (Kuvaas 2013), (Johnsson 2006).

"Verktøyet Egenvurdering av leders relasjonskompetanse

var meget nyttig. Gjennomgangen i etterkant, spørsmålene

og refleksjonen omkring egen relasjonskompetanse gjør at

jeg kjenner meg styrket som leder. Nå vet jeg bedre hvordan

jeg kan gjøre mine medarbeidere gode" (Markedsdirektør, privat virksomhet)

Ordsky

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?