www.fretex.no

Barnemøbler av brukte materialer

Ole Brum barnemøbler
En velkjent og honningglad liten bjørn pryder de nye stolene som produseres hos Fretex i Åsane utenfor Bergen.

På Fretex sitt verksted i Åsane arbeider attføringsdeltakere med produksjon av blant annet møbler.

- Vi har ikke produksjonskrav knyttet til driften, men vi forventer likevel at deltakerne bidrar etter evne. Deltakerne kan i tillegg til produksjonen av basisvarer, delta i utviklingen av nye produkter og design.  Ved siden av produksjonen i verkstedet, tar vi også eksterne oppdrag. Dette kan for eksemple være flytteoppdrag, lettere vedlikeholdsjobber, vedhogst og arbeid ute, sier Ann-Magritt Markhus, som er arbeidsleder ved denne avdelingen.

Veien tilbake til arbeid kan oppleves tung, derfor legges det vekt på et godt miljø. Deltakerne har individuelle arbeids- og opplæringsplaner og får tett oppfølging. Støtte og samarbeid er viktige bidrag for å komme tilbake til arbeidslivet

 Terje Borge med ny barnestol av brukte materialer.

 


 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?