www.fretex.no Fretex logo print

Ny utstilling i Bergen

brosjyre bilde 2 005
Bjørn Hølbakken er utdannet keramiker, men har i de senere år konsentrert seg mest om maleri. I installasjonen Synlig/Usynlig beveger han seg også over i andre media, og bruker i tillegg til maleri også skulptur og tekst som et middel for å få fram det han vil si. Bjørn Hølbakken arbeider så å si utelukkende med motiv og temaer fra eget liv. Det handler ofte om bearbeidelse av tidligere erfaringer, men også om å klargjøre sine egne holdninger, verdier og levemønstre.

Installasjonen synlig/usynlig er ment å gi betrakteren innfallsvinkler til å se seg selv og sin rolle i det samfunnet vi lever i. Ustillingen åpner 3. november og du kan lese mer om den her.

Galleri Vox
Galleri VOX er en arbeidsplass for kunstnere og kreative personer med psykiske lidelser. Atelieret disponerer keramikkverksted og flere arbeidsrom for maling, tegning, tekstil, data og skulptur. Vi har 16 plasser. Medlemmene får kunstnerisk veiledning av arbeidsledere dersom de ønsker det, men arbeider med sitt eget kunstneriske uttrykk. Kurs og galleribesøk benyttes for å videreutvikle kunnskap og kreativitet. Galleri VOX har i tillegg til atelieret også eget galleri som ligger på gateplan i samme bygning. Dette galleriet er nytt, da vi har flyttet fra sentrum til nye lokaler i Strandgaten.

Galleri VOX startet som et prøveprosjekt med basis i opptrappingsplanen for psykisk helse i 2004. Det ble et varig tiltak i 2009. Tiltaket er støttet av Nav gjennom Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse, og Bergen Kommune. Fretex Vest-Norge AS er tiltaksarrangør.

.

 


 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?