www.fretex.no Fretex logo print

Fakta om Fretex

Fretex Sep20 115

Visjon:

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Formål:

Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid. Fretex skal bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Verdier:

Åpenhet, Kjærlighet, Engasjement, Lønnsomhet

Ikke-diskriminering:

Det gjøres ikke forskjell på ansatte, heller ikke ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder eller livssyn.

Arbeid & inkludering og secondhand

Fretex er Norges største arbeids-og inkluderingsbedrift og secondhand-kjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge.  Fretex tilbyr avklaring og kvalifisering til personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å skaffe seg eller fungere i et ordinært arbeid. De 40 Fretexbutikkene finnes fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Butikkene selger det som giverne donerer. Fretex har også en nettbutikk.

  • Fretex arbeider for et bedre miljø. Direktør for satsningsområdet Miljø er Kristin Hareide.
  • Fretex arbeider for at mennesker skal få og beholde arbeid. Direktør for satsningsområdet  Arbeidsinkludering er Dag Atle Meinich-Bache.


Fretex sin historie startet med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905.

Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum. Den første Fretexbutikken ble åpnet i Bergen i 1971. Frelsesarmeens tekstiler var utgangspunktet for å velge Fretex som navn på virksomheten.  Fretex er ingen forkortelse.

Fretex er en del av Frelsesarmeen i Norge.

Ti prosent av bruktomsetningen går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. Dette utgjør opptil 30 millioner kroner årlig.


Hva ønsker Fretex å få?

Fretex ønsker tekstiler til gjenbruk. Fretex er takknemlig for å få bøker, CD-er, filmer, pynteting, sports- og fritidsartiker, bilder, småmøbler osv; egentlig alt det du ikke trenger lenger, som du tror andre kan få glede av. Store møbler tas imot på noen steder.

Hvor kan du levere gaver til Fretex? Fretex tar  imot klær, sko, tilbehør og tekstiler i innsamlingsboksene, i Fretexposen på Posten og i alle landets Lindex-butikker. Bøker, småmøbler, sportsutstyr, bilder, glasstøy mm kan leveres i våre butikker.

Hva skjer med klærne som gis til Fretex? 70 prosent går til gjenbruk, 24 prosent til materialgjenvinning (nye produkter), 5 prosent til energigjenvinning. Klærne blir solgt i våre butikker, eksportert og delt ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid. 90 prosent blir eksportert og 10 prosent blir gjenbrukt i Norge.

Galleri Vox i Bergen er et kunstgalleri og et atelier for personer med psykiske lidelser.

Juridisk struktur: Morselskap: Fretex AS. Datterselskaper: Fretex Jobb og Oppfølging AS, Fretex Pluss AS og Fretex Miljø AS. Fretex Norge AS eier Fretex International AS sammen med Frelsesarmeen i Sverige.

Konsernsjef: Trond Ivar Vestre. Tlf 907 83 043

Kommunikasjonssjef: Trine Gjermundbo. Tlf 918 15 418.

Pressesider med aktuelle saker og bilder.

Fretex er medlem av bransjeforeningen Arbeid & inkludering i NHO Service, Avfall Norge, Fretex er sertifisert i eQuass og i Miljøfyrtårn.Nøkkeltall:

Jobbsøkere formidlet til arbeid og utdanning 1979
Sysselsatte, ordinært 934
Butikker, antall 40
Omsetning 2022 562 224 290
Innsamlingsbokser, antall 3500
CO2 spart via gjenbruk (oppdatert på fretex.no)

Vi antar at hvert plagg som gjenbrukes via Fretex sin innsamling, utdeling og salg i snitt gir en besparelse på 2,7 kg CO2. Vi forutsetter at halvparten av det som kjøpes av brukte plagg skjer istedenfor kjøp av nye plagg. Dette er vår beste antakelse.

Les mer: Forskning fra Oslo Met, Norsus - forskning om tekstiler, Norden - hvordan gi tekstilene lenger liv, FNs bærekraftsmål .

Utvikling butikkomsetning og innsamlet mengde tekstiler

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Butikkomsetning (tusen kroner) 161.265 162.289 174.682 184.707 193.378 197.384 193.258

188.013

119.000

168.769

185.057

Innsamlet tøy (tonn) 11.721 13.651 15.100 15.500 16.600 18.800 20.800 20.406 18.007 15.500 13.528

Ønsker du å støtte Frelsesarmeen med en pengegave?

Årsrapport kan hentes her

Bærekraftsrapport kan leses her

Etiske retningslinjer for Fretex-gruppen

Våre lederprinsipper

Ta gjerne kontakt med oss:


23 68 11 70

hei@fretex.no

 

 

Fant du det du lette etter?