www.fretex.no

Fretex Miljø AS

Datterselskapene til Fretex Norge AS gikk 1. janaur 2018 fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsstyrte.

Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement.

Fretex er – og skal fortsatt være - en del av Frelsesarmeen i Norge.  Daglig leder i Fretex Norge AS er Trond Ivar Vestre.

Formålet til Fretex Miljø AS:

·  bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning.

·  være arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag


Hovedkontor: Oslo

Organisasjonsnummer: 919 764 031

E-post: miljo@fretex.no

Kontonummer: 3000.37.62676

Kontonavn: FMI-Hoved

Fakturaadresse:
- Fakturamottak, Postboks 283 Alnabru, N-0614 Oslo.
- På mail som PDF-fil til: mb.16555@xledger.net med «Faktura» i emnefeltet.
- Via EHF til organisasjonsnummer  919 764 031

Selskapets ledere:
Glenn Hole, Daglig leder
Jan Ingvar Heng, Leder for driftssektoren
Frode Nilsen, Leder for logistikksektoren
Kristin Hareide, Leder for butikksektoren
Arnt-Willy Hjelle, Baerekraftsansvarlig
Eivind Madsen, HR-sjef
Stine Bjerke Larsen, Kvalitetsleder
Kristine Mundal Rød, Controller

Selskapets styre:
Styrets leder:
Trond Ivar Vestre

Nestleder:
Lars Lunde

Styremedlemmer:
Hallvard Eldheim
Jan Risan
Marlene E. Jørgensen
Heidi Christin Mjelde Apeland
Katarina Grønmyr
Trine Gjermundbo

Varamedlemmer:
Eli Nodland Hagen
Knut Johan Onarheim
Wigdis Strøm Kalsås
Anita Hetland

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?