www.fretex.no Fretex logo print

Prosjektet Veien Frem

Veien Frem er et prosjekt som skal styrke ungdoms motivasjon til å fullføre videregående opplæring. Vi tilbyr karriereveiledning, arbeidserfaring og utvidet nettverk for å forebygge langsiktig utenforskap blant ungdom.


MÅLGRUPPE

 • Unge mellom 12 og 25 år

 • Elever på videregående- og ungdomsskolen

 • Unge tilknyttet institusjoner som Barnevernet og NAV


DELTAKELSE I VEIEN FREM

Prosjektet har et minimumsløp på ca. 8 måneder. Deltakere får tilbud om tre karriereveiledningstimer med fokus på ressurskartlegging, motivasjon, mål og veivalg. Etter andre time vil veileder og deltaker vurdere om det er behov for en annen type utvidet karriereveiledningsløp. Det lengre karriereveiledningsløpet kan ved behov kombineres med korte jobberfaringer og andre alternative mestringsarenaer.

Vi deltar på skolens karriere- og arbeidslivsdager med egen stand for å informere om tilbudet, svare på spørsmål og avtale timer med karriereveiledere. Etter avtaler med skolen vil karriereveilederne være fysisk til stedet på skolen til faste dager for å tilgjengeliggjøre tilbudet for elever. På disse dagene vil det også være mulighet for drop-in timer.

For å oppnå best mulig resultat har vi valgt å samarbeide med aktører i de bydelene vi gjennomfører prosjektet i. Vi samarbeider for øyeblikket med bydel Søndre Nordstrand.

Aktiviteter

Karriereveiledning - skal forebygge frafall gjennom å styrke deltakernes beslutningsevne og ved å utvide mulighetshorisonten deres. Deltakerne får veiledning innen utdanning, jobb og samfunnsengasjement, samtaler om utfordringer knyttet til skolen og fritiden, samt hvordan de utvikler seg faglig og personlig.

Alternative mestringsarenaer - er et verktøy i det lengre karriereveiledningsløpet hvor Fretex tilrettelegger for jobberfaringer og alternative mestringsarenaer. Mestringsarenaene kan være en av Fretex sine samarbeidspartnere i næringslivet, eller i Fretex sin egen verdikjede. Dette skal gi deltakerne et erfaringsgrunnlag for å kunne bedre vurdere karrierevalg, samt forståelse for arbeidslivets spilleregler og mulighet til å utvide eget nettverk.

Digital karriereveiledning - vi bistår ungdommene digitalt ved behov, eller dersom skolene og fritidsklubbene holder stengt på grunn av smitteverntiltak. Digital karriereveiledning gjør det mulig for oss å gi veiledning også etter skoletid, kvelder og i ferier. Med digital karriereveiledning kan vi også nå ut til ungdommer i bydelen som ikke går på de skolene og fritidsklubbene vi samarbeider med.

Workshops og informasjonskvelder - vi arrangerer workshops og informasjonskvelder etter ønsker og forespørsler fra deltakerne våre. Dette utgjør blant annet jobbsøkerkurs, livsmestringskurs, tankeviruskurs, Q & A med unge forbilder og aktører som jobber med målgruppen.


SAMARBEIDSPARTNERE

2021


2020


2019


FINANSIØRER

2021


2020


2019


KARRIEREVEILEDERE

Komar Esmailzadeh er 27 år og har master i Statsvitenskap og ledelse fra UiA, og bachelor i Politikk, økonomi og filosofi fra UiT. Han er opptatt av arbeid- og samfunnsinkludering, spesielt når det gjelder ungdommenes muligheter og tilbud for å klare seg godt og oppnå mestring i samfunnet. For Esmailzadeh er det viktig å tilpasse veiledningen etter ungdommenes ulike mål, behov, perspektiver, bakgrunn og personligheter.

Lareib Ahmed er 25 år og tar bachelor i samfunnsvitenskap. Hun ønsker å bruke sin kunnskap og erfaring til å hjelpe ungdom å oppnå sine mål. For Ahmed er det et nøkkelprinsipp å vise forståelse, tålmodighet og støtte i arbeid med ungdom.

Laybah Hassan er 21 år og studerer organisasjonspsykologi, HR og ledelse. Hun er opptatt av å bidra til ungdommens og lokalmiljøets utvikling. Hun ønsker å være en veileder som leder ungdommen til å ta valg som bringer dem nærmere sine mål. Hun mener at det i rollen som karriereveileder er viktig å ta hensyn til ungdommers ulike bakgrunn og livssituasjoner.

Martin Wallin er 34 år og tar bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse. Han kjenner smerten og langtidsfølgene av å være utenfor som ungdom, og var selv 32 år da han bestemte seg for å ta videre utdanning. For Wallin er det derfor viktig å ta ungdommen på alvor og å se ting fra deres perspektiv.

 

Kontaktpersoner

 • Dahab Hadgu

  Dahab Hadgu

  Prosjektleder Veien Frem
  Fretex Pluss AS

  Mob: +4790920903

  dahab.hadgu@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?