www.fretex.no Fretex logo print

Klage og varsling

Illustrasjoner brukt til Fretex Årsrapport 2014
Åpenhet er en av kjerneverdiene i Fretex. Det er viktig for oss å ha en åpen bedriftskultur, noe som innebærer at klageadgang er en selvsagt rettighet.

Vårt verdigrunnlag og de etiske retningslinjene bekrefter dette. Dersom ansatte eller andre deltakere ønsker å ta opp forhold de er misfornøyde med, skal dette så langt det er mulig skje tjenestevei. En kan også si i fra til noen i virksomheten som har påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder.

Ta kontakt for å klage eller varsle

Dersom du som er ansatt eller jobbsøker i Fretex har mistanke om ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold i Fretex og ønsker å varsle om dette, kan du gå til en leder eller andre i Fretex du har tillit til. Eksempler på slike forhold kan være bl.a. brudd på lovregler eller etiske normer, for eksempel mobbing, trakassering eller rasisme, økonomiske misligheter, dårlig arbeidsmiljø eller andre forhold som utgjør en helsefare.

Som et alternativ til intern varsling har Fretex en ekstern varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle for ansatte og deltakere. Du finner mer informasjon om dette i menypunktet varsling.

 
*
*
*

 

Fant du det du lette etter?