www.fretex.no Fretex logo print

Klageadgang i Fretex

Åpenhet er en av kjerneverdiene i Fretex. Det er viktig for oss å ha en åpen bedriftskultur, noe som innebærer at klageadgang er en selvsagt rettighet.

Vårt verdigrunnlag og de etiske retningslinjene bekrefter dette. Dersom ansatte eller andre deltakere ønsker å ta opp forhold de er misfornøyde med, skal dette så langt det er mulig skje tjenestevei. En kan også si i fra til noen i virksomheten som har påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder.

Som et alternativ kan klagen sendes inn ved å følge linken nedenfor. Da kommer du til vår kontaktside, der du legger inn informasjonen i kontaktskjemaet.

Når det mottas klager via hjemmesidene sendes disse til kvalitetssjef i Fretex Norge AS og daglig leder i det selskapet som klagen gjelder. Daglig leder i Fretex Norge AS vil motta kopi av klagen.

Nyttige lenker:

Etiske retningslinjer for Fretex-gruppen

Klageplakat

Prosedyre for klageadgang i Fretex

 
*
*
*

 

Fant du det du lette etter?