www.fretex.no Fretex logo print

Varsling i Fretex

Åpenhet er en av kjerneverdiene i Fretex. Det er viktig for oss å ha en åpen bedriftskultur, noe som innebærer at det er full aksept for å varsle om ulovlige, uetiske eller andre negative forhold i Fretex.

Varslingstjenesten for Fretex
Dersom du som er ansatt eller jobbsøker i Fretex har mistanke om ulovlige, uetiske eller andre negative forhold i Fretex og ønsker å varsle om dette, kan du gå til en leder eller andre i Fretex du har tillit til. Eksempler på slike forhold kan være bl.a. brudd på lovregler eller etiske normer, for eksempel mobbing, trakassering eller rasisme, økonomiske misligheter, dårlig arbeidsmiljø eller andre forhold som utgjør en helsefare.

Som et alternativ til intern varsling har Fretex opprettet en ekstern varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle for ansatte og jobbsøkere. I den eksterne kanalen varsler du gjennom Advokatfirmaet  BDO (compliance og gransking) ved å fylle ut et skjema på internett. Skjemaet finner du ved å klikke på linken nedenfor. Du kan velge om du vil oppgi navn og kontaktinformasjon eller om du vil være anonym. Du kan være anonym overfor Fretex, men allikevel oppgi din identitet til BDO (compliance og gransking) . Denne ordningen er etablert for å synliggjøre at vi tar varslingsadgangen på alvor og at vi vil verne varslere mot gjengjeldelse. I Fretex skal forsvarlig varsling kunne skje uten frykt for hevn eller represalier. Også den det blir varslet om har ledelsen et viktig ansvar for å ta vare på.

Elektronisk melding: Trykk på linken og fyll ut skjema

Nyttige lenker

Etiske retningslinjer for Fretex-gruppen

Fretex sin varslingsplakat

Prosedyre for varsling i Fretex

I skjemaet under her kan du sende inn en klage

 
*
*
*

 

Fant du det du lette etter?