www.fretex.no

Hva er personvern?

Privatpersoner tenker ofte ikke over betydningen av personvern før man faktisk opplever at den blir truet. Men hva er egentlig personvern?

Personvern kan defineres og beskrives på flere ulike måter, men i det store og det hele handler det om respekt for privatlivets fred, og det å ivareta en persons selvstendige og ukrenkelige individualitet. Personvern er rett og slett en grunnleggende rettighet, og en forutsetning for frihet som også er viktig for å sikre felles goder i et demokratisk samfunn.

Det gir ikke bare rett til privatliv, men også retten til å kunne bestemme over egne personopplysninger – og hvordan de brukes.

Dette bør du vite om personvern

De aller fleste av oss har noe de ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi vi er nødt til å holde ting skjult eller fordi det er ulovlig, men fordi vi ønsker å holde informasjonen privat. I tillegg har vi ofte individuelle meninger om hva som er greit å dele og ikke. Der noen liker å dele mye av seg selv, er det andre som er mer tilbakeholdne.

Det som likevel er felles for de fleste er at det er ubehagelig å føle seg overvåket, og at man vil føle seg trygg på at ingen får vite absolutt alt eller ser alt en foretar seg. Personvern gir retten til å ha sin egen private sfære uten at verken staten eller andre mennesker tvinger seg på eller blander seg unødvendig inn.

Hva er personopplysninger?

I dagens digitale verden er personopplysninger en nødvendig komponent i all kommunikasjon, og vi oppgir dem derfor i hytt og pine – kanskje noe ukritisk. Personopplysninger er noe som kan knyttes direkte til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, adresse, fingeravtrykk, bilder, fødselsnummer, IP-adresse og irismønsteret i øyet.

Få er klar over at også digitale spor vi etterlater oss, er personopplysninger. Din atferd på nettet, hva du søker etter, hvor du velger å handle, musikken du streamer eller tv-seriene du ser på defineres som personopplysninger.

Et styrket personvern

Den nye personopplysningsloven som inkluderer personvernforordningen GDPR, gjør at personvernet er mer styrket enn noen gang. Alle virksomheter er pålagt å følge de nye reglene.

Noen viktige punkter for deg som privatperson:

  • Lurer du på hva en bedrift har lagret om deg, og hvorfor? Da har du rett til å be om innsyn.
  • Du kan kreve at feilopplysninger rettes opp, og du har større mulighet til å kreve sletting av informasjon om deg.
  • Du kan si nei til at produkter du har sett på før eller opplysninger om deg brukes til å tilpasse reklamen du ser på nett.
  • Du kan også kreve at opplysningene dine flyttes fra en tjenesteleverandør til en annen. Dette kalles dataportabilitet.

Som privatperson trenger du ikke å gjøre noe aktivt med de nye reglene, men det lønner seg alltid å ha et bevisst forhold til personvernet ditt og lese nøye over informasjonen før du samtykker til noe som helst.

*
*
*
*

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?