www.fretex.no Fretex logo print

Omskolering

kurslokalet Bodø
Hva gjør du når du ikke lenger kan fortsette i yrket ditt? Har du fått en sykdom eller skade som gjør at du ikke lenger kan jobbe med det du alltid har gjort? Eller er du ikke lenger tilfreds med utviklingen i yrket ditt? Da kan omskolering være det du trenger nå.

Før du starter prosessen med å omskolere deg, må du vite hvorfor du vil endre retning. Er det på grunn av sykdom eller skade? Er det nedbemanning på jobben og du ser en mulighet til å forsøke noe annet?

Det kan lønne seg å diskutere situasjonen din med menneskene du har rundt deg. Bruk gjerne en karriererådgiver, som har kompetanse på nettopp slike endringsprosesser. Vær realistisk i denne prosessen. Du har drømmer og ønsker om hva du vil, men hvordan kan du bruke den kompetansen du allerede har inn i din nye yrkeshverdag? Bruk nettverket ditt. Oppsøk mennesker i det yrket du ønsker å omskolere deg til. Stemmer dine tanker om yrket med virkeligheten?

Fagskole, høyskole eller universitet?

I Norge har vi forskjellige utdanningssystemer som dekker ulike behov.

En fagskole tilbyr yrkesrettede utdanninger. Disse varer som regel fra et halvt til to år. Du får ikke en grad, slik du får på en høyskole eller universitet, men en fagskoleutdanning kan være akkurat det du trenger for å få den jobben du ønsker.

På en høyskole får du tettere kontakt med læreren og tettere oppfølging enn du får på et universitet, hvor du får mer ansvar og det forventes mye egeninnsats. Høyskolen har undervisningsformer som kan minne om videregående skole, med klasseundervisning og jevnlig innlevering av oppgaver.

På et universitet foregår undervisningen ofte i en større forelesningssal med mange andre. Du må komme deg gjennom pensum på egenhånd, da mye av undervisningen ikke er obligatorisk.

Les mer om å ta utdanning i voksen alder.

Planlegging

Det er viktig å sette opp en oversikt over fordeler og risikofaktorer før du starter din nye yrkesretning. Se på hvilke kunnskaper og ressurser du har med fra yrket du har vært i, og hvordan du kan bruke dette videre. Still deg selv spørsmålet om hva et nytt yrke vil gi deg som du mangler der du er nå?

Det er også viktig å legge en plan for finansiering av studiet. Hvor mange år med studier er det snakk om? Er det fagskole du satser på, eller er det høyskole eller universitet? Hvordan vil det påvirke familielivet at du studerer i stedet for å jobbe?

Når både fordeler og risikofaktorer er vurdert, kan du ta en avgjørelse om dette er veien å gå for deg nå.

 

 

Fant du det du lette etter?