www.fretex.no

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen arbeidsinkluderingsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.
 • Arbeidskontrakt

Omskolering

kurslokalet Bodø
Hva gjør du når du ikke lenger kan fortsette i yrket ditt? Har du fått en sykdom eller skade som gjør at du ikke lenger kan jobbe med det du alltid har gjort? Eller er du ikke lenger tilfreds med utviklingen i yrket ditt? Da kan omskolering være det du trenger nå.

Før du starter prosessen med å omskolere deg, må du vite hvorfor du vil endre retning. Er det på grunn av sykdom eller skade? Er det nedbemanning på jobben og du ser en mulighet til å forsøke noe annet?

Det kan lønne seg å diskutere situasjonen din med menneskene du har rundt deg. Bruk gjerne en karriererådgiver, som har kompetanse på nettopp slike endringsprosesser. Vær realistisk i denne prosessen. Du har drømmer og ønsker om hva du vil, men hvordan kan du bruke den kompetansen du allerede har inn i din nye yrkeshverdag? Bruk nettverket ditt. Oppsøk mennesker i det yrket du ønsker å omskolere deg til. Stemmer dine tanker om yrket med virkeligheten?

Fagskole, høyskole eller universitet?

I Norge har vi forskjellige utdanningssystemer som dekker ulike behov.

En fagskole tilbyr yrkesrettede utdanninger. Disse varer som regel fra et halvt til to år. Du får ikke en grad, slik du får på en høyskole eller universitet, men en fagskoleutdanning kan være akkurat det du trenger for å få den jobben du ønsker.

På en høyskole får du tettere kontakt med læreren og tettere oppfølging enn du får på et universitet, hvor du får mer ansvar og det forventes mye egeninnsats. Høyskolen har undervisningsformer som kan minne om videregående skole, med klasseundervisning og jevnlig innlevering av oppgaver.

På et universitet foregår undervisningen ofte i en større forelesningssal med mange andre. Du må komme deg gjennom pensum på egenhånd, da mye av undervisningen ikke er obligatorisk.

Les mer om å ta utdanning i voksen alder.

Planlegging

Det er viktig å sette opp en oversikt over fordeler og risikofaktorer før du starter din nye yrkesretning. Se på hvilke kunnskaper og ressurser du har med fra yrket du har vært i, og hvordan du kan bruke dette videre. Still deg selv spørsmålet om hva et nytt yrke vil gi deg som du mangler der du er nå?

Det er også viktig å legge en plan for finansiering av studiet. Hvor mange år med studier er det snakk om? Er det fagskole du satser på, eller er det høyskole eller universitet? Hvordan vil det påvirke familielivet at du studerer i stedet for å jobbe?

Når både fordeler og risikofaktorer er vurdert, kan du ta en avgjørelse om dette er veien å gå for deg nå.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?