www.fretex.no Fretex logo print

Karriereveiledning

kurs gruppearbeid leder attføring gruppe
For Fretex refererer ordet karriere til en din yrkeshistorie – både hva du har gjort og valgt, samt hva du ønsker å oppnå, gjøre eller velge i fremtiden.

Begrepet karriereveiledning omhandler hvordan mennesker forholder seg til sin yrkeshistorie i en verden med skiftende rammer. Dette kan være endringer i arbeidsmarkedet, arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og privatliv som vil påvirke menneskers yrkesliv.

Karriereveiledning er mangfoldig, og må tilpasses den enkelte som trenger veiledning. Relasjon og kjennskap mellom veileder og deltaker er derfor viktig. Erkjennelsen om at det faktisk er deg som deltaker det handler om, og hva du vil med livet ditt, er sentral for å oppnå et godt resultat. Det som vektlegger selve veiledningen er hva du vurderer som viktigst her og nå. Deretter blir ulike verktøy, fremgangsmåter og metodikk brukt for å oppnå den alle beste veiledningen for deg.

Her er noen vanlige hovedpunkter i Karriereveiledning hos Fretex:

Kartlegging av interesser, utdanning, arbeidserfaring, personlige egenskaper, karriereverdier og eventuelle utfordringer knyttet til arbeid. I denne delen brukes «Structured Career Interview» (SCI), et tekstbasert karriereveiledningsverktøy utformet som en intervjuguide. Formålet med intervjuguiden er å avdekke og skape refleksjon rundt dine egne karriereerfaringer.

Avdekking og bevisstgjøring av egne ressurser. Vi bygger veiledningen vår på en metode kalt Appreciative Inquiry, og bruker et verktøy med utgangspunkt i denne, kalt: «Det anerkjennende intervju». Dette brukes i karriereveiledning for å avdekke hvilke ressurser, evner og drømmer om fremtiden du som deltaker har. Bevisstgjøring rundt egne ressurser er nemlig avgjørende for å kunne tenke bredt i veiledningen.

Utarbeidelse av jobbprofil. Jobbprofilen er et oppsummeringsverktøy som brukes for å samle informasjon om deltakerens karriere. Denne utgjør utgangspunktet for å koble bakgrunnen din mot konkrete yrker og utarbeidelse av CV og søknader.

Finne konkrete jobber. Vi kobler deltakers kompetanse, ressurser og interesser med konkrete yrker i det norske arbeidsliv. I denne delen brukes et nettbasert karriereveiledningsverktøy som kalles Karriereverktøy.

Forbedring av CV og søknad. Våre karriereveiledere har lang erfaring med å gi råd og bistand for å oppnå en best mulig CV og attraktive søknader. Målet er alltid å få positiv oppmerksomhet, få synliggjort din egnethet til en jobb, og deretter bli kalt inn til intervju.

Intervjutrening. Mange er usikre på hvordan man i samtale kan få formidlet sine kvaliteter, egnethet og personlighet på best mulig måte. Du får derfor inngående veiledning i presentasjonsteknikk og øvelser, pluss at andre forberedelser gis ved behov.

 

 

Fant du det du lette etter?